הוועדה למונחי מגדר ומיניות

הוועדה למונחי מגדר ומיניות הוקמה באדר א' תשע"ט (מרץ 2019). הוועדה מתכנסת במכללה למינהל בראשון לציון.

בוועדה שותפים בלשנים וחוקרים המתמקדים בסוגיות אלו, והיא מבקשת להעמיד לרשות אנשי המקצוע ולרשות הציבור הרחב חלופות עבריות למונחים הלועזיים הרווחים המשמשים בתחום זה. הוועדה דנה בנושאים כגון זהות מינית ומגדרית, נטייה מינית, קוויריות, התנהגות מגדרית ועוד.

חברי הוועדה

אנשי המקצוע:

 • יו"ר הוועדה – ד"ר עמית קמה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל
 • ד"ר מיכל אסא־ענבר, הקריה האקדמית אונו והאוניברסיטה העברית
 • פרופ' חנה הרצוג, אוניברסיטת תל אביב
 • ד"ר עמליה זיו, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
 • פרופ' צבי טריגר, המכללה למינהל ראשון לציון
 • פרופ' איריס רחמימוב, אוניברסיטת תל אביב
 • ד"ר טליה שגיב, הקריה האקדמית אונו והאוניברסיטה העברית

מטעם האקדמיה ללשון:

 • ד"ר רועי גפטר, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
 • ד"ר קרן דובנוב, האקדמיה ללשון העברית; מכללת דוד ילין
 • ד"ר אורי מור, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
 • יהונתן רוסן־ממן, האקדמיה ללשון העברית
 • ד"ר טובה שטראוס שרברין, האקדמיה לשון העברית (יועצת; עד שנת תש"ף)

מרכזת הוועדה: ויקי טפליצקי בן־סעדון