הוועדה למונחי מדע המדינה (תשע"ג–תשפ"ב, 2013–2022)

בקיץ תשע"ג (2013) פנה ד"ר נדיר צור למזכירות המדעית של האקדמיה ללשון בהצעה להכין מילון עברי למונחי מדע המדינה כדי להעמיד לרשות העוסקים בתחום חלופות עבריות למונחים הלועזיים הרווחים. נדיר צור קיבל עליו לגייס את חברי הוועדה ולהכין את הרשימה הראשונית של המונחים לדיון.

בסתיו תשע"ד התקיימה ישיבת הכינון של הוועדה, ובה נקבעו דפוסי עבודתה. בשנת תש"ף סיימה הוועדה את הקריאה הראשונה של הרשימה.

בשנת תשפ"א שלחה הוועדה את רשימת המונחים שהכינה לאנשי מקצוע ולחברי האקדמיה לשם קבלת הערות. ההערות נדונו בוועדה בשנת תשפ"א ובתחילת שנת תשפ"ב.

הרשימה הוגשה לדיון ולאישור של ועדת המינוח המרכזית בחורף תשפ"ב ונדונה בה בארבע ישיבות.

הרשימה אושרה במליאת האקדמיה ללשון העברית בישיבתה בכ"ט באייר תשפ"ב, 30 במאי 2022 (ישיבה שעו).
לרשימת המונחים באתר המונחים של האקדמיה ללשון העברית
לרשימת המונחים בקובץ PDF

חברי הוועדה

יו"ר הוועדה: פרופ' דן אבנון, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית

אנשי המקצוע:

  • פרופ' אורן ברק, האוניברסיטה העברית
  • פרופ' יצחק גל־נור, האוניברסיטה העברית (אמריטוס) ומכון ון ליר
  • פרופ' הנרייט דהאן־כלב, אוניברסיטת בן־גוריון (אמריטה) ומכון טרומן
  • ד"ר גייל טלשיר, האוניברסיטה העברית
  • ד"ר אפרת קנולר, המכללה האקדמית צפת
  • פרופ' מיכאל קרן, אוניברסיטת תל אביב (בעבר), המכללה האקדמית גליל מערבי

חברי האקדמיה:

מרכזות הוועדה: צופי שקלים (עד תשע"ז); רונית גדיש (מתשע"ח)

חברים בעבר

ד"ר נדיר צור מייסד הוועדה ויושב ראש הוועדה עד מותו ללא עת בשלהי תשע"ד.

ד"ר אייל חוברס, פרופ' אסף מידני, ד"ר מיכל נויבואר־שני, נסים ערקובי (מנכ"ל האגודה הישראלית למדע המדינה), ד"ר ניר ברק.

מצע המונחים: הדוקטורנטים ניר ברק ויערה אהרוני הוסיפו לרשימה הראשונה מונחים מתוך מילונים מקצועיים חשובים. כן נוספו לרשימת המצע מונחים שהציעו אנשי המקצוע, ולעת עתה יש בה כ־220 מונחים.

לזכר נדיר צור

נדיר צור יזם את הכנת המילון מתוך אמונה שלמה בנחיצותו, כשם שהחשיב את החלופות העבריות בכל התחומים והקפיד להשתמש בהן בשידורים שהגיש וערך. הוא היה הרוח החיה בעבודת הוועדה ותרם מתבונתו הרבה הן בישיבותיה הן בשיחות לקראתן ובעקבותיהן. נדיר צור נפטר בי"ח באלול תשע"ד. בישיבה הראשונה בלעדיו התחזקה בלב כל חברי הוועדה ההכרה כי כעומק חסרונו הכואב כן מחויבותה להביא לידי גמר את המפעל החשוב הזה מתוך דבקות בדרך שהתווה. יהי זכרו ברוך.