הוועדה למונחי משפט (תש"ן–תשע"ט, 1989–2019)

תולדות הוועדה

הוועדה למונחי המשפט הוקמה בשנת תש"ן (1989).

כבר לפני כחמישים שנה כוננה באקדמיה ועדה למונחי משפט, והיא עסקה בנושאים מצומצמים. פירות עבודתה נתפרסמו ברשומות: מונחים בדיני שטרותבדיני מכס ובלו (תשי"ז, 1957) ובדיני חברות (תשי"ח, 1958) [ראו כאן].

הוועדה החדשה ביקשה לדון במינוח המשפטי כולו. בתחילה נדונו מונחי הדין הפלילי, ובאדר א' תשנ"ז (מארס 1997) אישרה מליאת האקדמיה את רשימת מונחי הדין הפלילי (באדר ב' תשס"ג – מארס 2003 – אושרו לה תיקונים).

לאחר מכן פנתה הוועדה לעסוק בתחומים הרבים והמגוונים של המשפט האזרחי. לאחר סיום הדיון נדרש לתרגמם לאנגלית. פעולה זו התעכבה זמן רב ועבודת הוועדה הוקפאה. בשנת תשע"ג קיבלה עליה בינה צמח לתרגם את המונחים לאנגלית. הרשימה נערכה במזכירות המדעית והועברה לעיונם של חברי הוועדה. בשנת תשע"ה חזרה הוועדה לפעול והכינה את הרשימה לקראת הפצתה לביקורת הציבור.

בניסן תשע"ח (מארס 2018) נשלחה רשימת מונחי הדין האזרחי ובה למעלה מ־1,400 מונחים לביקורת אנשי המקצוע וחברי האקדמיה ללשון העברית.

במשך כשנה עשה צוות מצומצם של חברי הוועדה עבודה מאומצת של קריאת ההערות (כולל הערות רבות באנגלית שהעירה טובה שרברין מן המזכירות המדעית) והכין את הרשימה הסופית.

באייר תשע"ט (מאי 2019) הוגשה הרשימה של מונחי הדין האזרחי לוועדת המינוח המרכזית של האקדמיה וכן רשימה קצרה של השלמות למונחי הדין הפלילי.

בסיוון תשע"ט (יוני 2019) אושר המילון למונחי הדין האזרחי ורשימת ההשלמות למונחי הדין הפלילי במליאת האקדמיה ללשון העברית (ישיבת המליאה שסד).

חברי הוועדה

הרכב הוועדה בשנות פעולתה האחרונות

 • פרופ' משה בר־אשר – נשיא האקדמיה ללשון העברית
 • פרופ' אביעד הכהן – עורך דין ודקן בית הספר למשפטים "שערי משפט"
 • צבי טל – שופט בית המשפט העליון בדימוס
 • אליקים רובינשטיין – שופט בית המשפט העליון
 • יהושע שופמן – לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (חקיקה)
 • פרופ' גבריאלה שלו – הקריה האקדמית אונו

מזכיר הוועדה: ד"ר ברק דן, המזכירות המדעית של האקדמיה.

חברים שהלכו לעולמם במהלך שנות עבודת הוועדה

 • העורך והעיתונאי ארי אבנר ז"ל – חבר האקדמיה ללשון העברית
 • פרופ' מנחם אלון ז"ל – יו"ר הוועדה, לשעבר המשנה לנשיא בית המשפט העליון
 • השופט יוסף חריש ז"ל – לשעבר היועץ המשפטי לממשלה
 • ד"ר יעקב ש' צמח ז"ל – שופט בית המשפט המחוזי בירושלים
 • פרופ' גד בן־עמי צרפתי ז"ל – חבר האקדמיה ללשון העברית
 • עורך הדין יעקב רובין ז"ל – לשעבר ראש לשכת עורכי הדין

יהי זכרם ברוך.

מזכירי הוועדה בעבר: יוסף עופר, רונית גדיש.

כתבו עלינו

משפטים לומדים בעברית מאת חבר הוועדה יהושע שופמן, אתר Ynet, ח' בניסן תשע"ד (8 באפריל 2014).