2018–2019

מן המילים החדשות שאושרו בשנת תשע"ט (2018 – 2019)

מִשְׂחֲקָן – גיימר (gamer), חובב נלהב של משחקי מחשב ומשחקי חוזי (וידאו, המרבה לשחק ולעסוק בהם. תמורת גיימינג נקבע מִשְׂחֲקָנוּת.

עַשְׂיָן  – מייקר (maker), ממציא ויוצר דברים, לעיתים קרובות בשילוב טכנולוגיות מתקדמות ומלאכות מסורתיות. השם המופשט הוא עַשְׂיָנוּת (making).

הַרְצָאַת מִשְׂרָה – job talk, הרצאה הניתנת לצורך קבלה למשרת הוראה במוסד להשכלה גבוהה.

הַאֲדָרַת מְיֻמָּנוּיוֹת – upskilling, פיתוח והרחבה של מיומנויות של עובדים.

עִלּוּי סַמְכוּת – אסקלציה (escalation), העברה של עניין לטיפולו של דרג בכיר יותר במדרג ארגוני.

מִשְׂחוּק – gamification, שימוש במאפיינים של משחק בהקשרים אחרים כגון למידה ועבודה.