חייל עם תרמיל עליו והכיתוב: אפטר? חופשון!

המילה “חופשון” תחליף את “אפטר” (אלול תשע”ח, ספטמבר 2018)

לכבוד שנת ה־70 למדינה החליטו בצה”ל שהגיע הזמן למצוא למילה “אפטר” חלופה עברית. המילה “אפטר” – המציינת את הרשות לצאת מן היחידה או מן המחנה לפרק זמן מוגבל – נוצרה מקיצור של הצירוף after duty pass , והיא ירושה מן המנדט הבריטי בארץ.

במיזם משותף של צה”ל, גלי צה”ל והמזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית פורסמה בסוף חודש יולי ברשתות החברתיות ובאתרים של צה”ל, של גלי צה”ל ושל האקדמיה פנייה לחיילים ולציבור הרחב להציע חלופות למילה “אפטר” באמצעות טופס ייעודי.

ההיענות הייתה רבה במיוחד. חיילים ואזרחים וגם משפחות שלמות מילאו יותר מ־3,700 טפסים, ובהם הוצעו כ־1,350 הצעות שונות.

השבוע התכנסה ועדה מיוחדת לבחור מכל ההצעות שהגיעו מן הציבור את המילה שתחליף את “אפטר”. בוועדה השתתפו שבעה חיילים וחיילות מחילות צה”ל השונים, וחמישה אזרחים – ראש תחום העריכה והמינוח של צה”ל רעות גרוס, איש גלי צה”ל הד”ר אבשלום קור, המזכירה המדעית של האקדמיה רונית גדיש, ראש מדור קשרי קהל של האקדמיה תליק כרמון ויועצת התקשורת של האקדמיה ורד ליון־ירושלמי.

לקראת ישיבת הוועדה בחר כל אחד מן המשתתפים עשר חלופות מתוך שלל ההצעות. חלופות אלו – כשמונים במספר – הובאו לדיון בוועדה. מתוכן עלו לשלב הסופי שש חלופות: חָפְשִׁית (חופשית), חֻפְשׁוֹן (חופשון), הֲפוּגוֹן, הֲפוּגֹנֶת (הפוגונת), אַוְרִירִית (אוורירית) וחֹפֶז (חופז).

שתי ההצעות שעלו לגמר היו ‘חופשון’ ו’חופז’. המילה חופשון זכתה לאהדה בשל פשטותה, ואילו בהצעה ‘חופז’ תמכו חברים בוועדה בשל התחכום שבה. לאחר דיון מעמיק ואף סוער על שתי החלופות האלה נערכה ההצבעה הסופית, ובה זכתה המילה חופשון ברוב קולות. בין השאר הובא בחשבון שלא פחות מ־465 מציעים שונים הציעו את החלופה הזאת (12% מכלל המציעים) – הרבה יותר מכל שאר ההצעות.

ראש תחום העריכה והמינוח בצה”ל, רעות גרוס, מסרה כי בתקופה הקרובה יפעלו בצבא להטמיע את המילה שנבחרה ברשומות ובטפסים הצה”ליים, וכעת – לאחר 70 שנות חופשה קצרה באנגלית – יוכלו החיילים ליהנות מכמה שעות של “חופשון” לסידורים ולעניינים אזרחיים – ובעברית!