איור מכונית אוטונומית וכיתוב "מכונית עצמאית מכונית עצמונית"

מכונית אוטונומית

הוועדה למילים בשימוש כללי פנתה לעזרת הציבור בחיפושיה אחר חלופה עברית לשם התואר אוטונומי בצירופים מכונית אוטונומית, רכב אוטונומי.

ההצעות שעלו בוועדה: מְכוֹנִית עַצְמוֹנִית, רֶכֶב עַצְמוֹנִי או מְכוֹנִית עַצְמָאִית, רֶכֶב עַצְמָאִי.

בסקר שנעשה הן באתר הן ברשתות החברתיות לא הסתמנה התלהבות משתי ההצעות.

בסופו של דבר החליטה הוועדה להגיש למליאת האקדמיה את ההצעה מכונית ללא נהג, רכב ללא נהג. חלופות אלו אושרו במליאת האקדמיה באלול תשע"ח, ספטמבר 2018.

[interaction id="5b44b6f0b6b0ee65bad604ff"]