ערב עיון: "העברית בחברה הערבית" (תמוז תשע"ח, יוני 2018)

"העברית בחברה הערבית" – ערב עיון מיוחד באקדמיה ללשון העברית יעסוק במפגש ובהשפעה ההדדית בין השפה העברית לשפה הערבית בישראל

יום רביעי י"ד בתמוז תשע"ח, 27 ביוני

המפגש היום־יומי בין שתי השפות המדוברות ביותר בישראל – העברית והערבית – נוכח במרחב הציבורי ומשפיע על שתי הלשונות וביתר שאת על הערבית שבפי הערבים בישראל. השינויים המתחוללים בערבית המדוברת בארץ נובעים מן השליטה של חלקים ניכרים מהאוכלוסייה הערבית בעברית, וכך העברית חודרת יותר ויותר הן לערבית המדוברת הן לערבית הכתובה בספרות ובאמצעי התקשורת בערבית. הערבית היום בארץ שונה במידה לא מעטה מן השפה המדוברת והכתובה שהייתה נהוגה בראשית המדינה, ויותר ויותר מילים בעברית חודרות לערבית. בד בבד גם לשפה הערבית יש נוכחות בשפה העברית המדוברת.

בסוף החודש (יום רביעי י"ד בתמוז תשע"ח, 27 ביוני 2018, בשעות 17:15–20:30) תקיים האקדמיה ללשון העברית ערב עיון שיעסוק בשפה העברית בחברה הערבית. בערב העיון ירצו בלשנים, חוקרים ואנשי חינוך יהודים וערבים.

בערב העיון יידונו נושאים מגוונים ובהם השפעת העברית על עיצוב הזהות בחברה הערבית בישראל; השפה כגורם מאחד; הפער בין הערבית הכתובה לערבית המדוברת; לימוד העברית בחברה הערבית; הכשרת מורים ערביים לעברית כשפה שנייה ועוד. ערב העיון פתוח לציבור ללא תשלום על בסיס מקום פנוי.

את דברי הפתיחה יישא נשיא האקדמיה ללשון העברית פרופ' משה בר־אשר. אחריו יפתח פרופ' חיים כהן את המושב הראשון. במושב זה שלוש הרצאות: ד"ר שלמה אלון, חבר הנהלת האקדמיה ללשון הערבית, יישא הרצאה בנושא עברית וערבית בחברה הערבית עולמות שזורים או מנוגדים: עיון במערכת החינוך ותוצריה. ד"ר עלי ותד מהמכללה האקדמית בית ברל ידבר על הכשרת המורים הערבים לעברית כשפה שנייה. העיתונאית והמגשרת יסמין בכריה תרצה על השפעת השפה העברית על עיצוב הזהות בחברה הערבית בישראל.

בראש המושב השני ישב חוקר הערבית פרופ' מאיר בר־אשר מהאוניברסיטה העברית. בהרצאה הראשונה במושב זה ידבר עלי סלאלחה, מנהל בית הספר המקיף בבית ג'אן, על השפה הערבית והעברית כגורם מאחד: ערבית ועברית, שתי שפות יפות ומאחדות. ד"ר אורי שחמון מן האוניברסיטה העברית תרצה בנושא מדברים ערבית – כותבים עברית: ניצנים של דיגלוסיה בקהילות ערביות בישראל. בסיום המושב תדבר ד"ר רמה מנור מהמכללה האקדמית בית ברל על סטודנטים ערבים מתמחים בהוראת עברית: העמדות כלפי השפה העברית ושיקולים בבחירת המקצוע.

בין המושבים יתקיים מופע מוזיקלי קצר של הזמרת מרים טוקאן, בליווי כלי של הדר יעקב.

ערב העיון יהיה בבית האקדמיה ללשון העברית, בקריית האוניברסיטה העברית, גבעת רם, ירושלים.

ההשתתפות בערב העיון היא ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי.