איור טלוויזיה בדירה, לידה חתול, מעליה מטריושקות, על המסך הקרמלין וכיתוב "טלוויזיה או טלביזיה? מוסקווה או מוסקבה?"

וי"ו ובי"ת בתעתיק מלועזית ובמילים לועזיות

נשאלנו מתי כותבים וי"ו ומתי כותבים בי"ת במילים לועזיות.
השאלה נוגעת לשני הגיים קרובים: v ו־w.
תשובתנו היא שהכללים שנקבעו בתעתיק מלועזית לעברית יפים גם למילים ששאלנו מלשונות אירופה, אלא אם כן התקבע כתיב מסוים.

ההגה v

אלה הכללים שנקבעו לתעתיק ההגה v:

 • באמצע מילה כותבים וי"ו אלא אם כן יש לפני ההגה או אחריו תנועת o או u (כלומר אֵם קריאה וי"ו).
 • בראש מילה כותבים וי"ו.
 • בסוף מילה כותבים בי"ת.

הינה כמה דוגמאות לכתיבן של מילים לועזיות שיש בהן ההגה v:

 • באמצע המילה אנחנו ממליצים לכתוב וי"ו, ובלי ניקוד וי"ו כפולה, למשל: טלוויזיה, טריוויאלי, רלוונטי, דיווידנד, ציוויליזציה, אינדיווידואלי (בעבר נהגו לכתוב בבי"ת: טלביזיה, טריביאלי, רלבנטי, דיבידנד, ציביליזציה, אינדיבידואלי).
  כשיש תנועת o או u כותבים בי"ת, כדי להבחין בין הווי"ו המשמשת אם קריאה ובין האות המציינת את העיצור. למשל: אבולוציה (בגלל אם קריאה וי"ו אחרי העיצור), פרובוקציה (בגלל אם קריאה וי"ו לפני העיצור ואחריו), אובָלי.
 • בראש מילה: וטו, ויטמין; אחרי המיליות מש"ה כל"ב תבוא וי"ו כפולה: הווטו, בוויטמין. אבל אחרי ו' החיבור לא נכפיל את הווי"ו, ווטו [=וּוטו].
  תנו דעתכם שבראש מילה כותבים וי"ו גם אם יש אחריה אם קריאה וי"ו, כגון וודקה, וולונטרי.
 • בסוף מילה: קולקטיב (וגם קולקטיבי), פסיב (וגם פסיבי), מוטיב.

כך גם בשמות מתועתקים:

 • באמצע השם: שווייץ, אקוודור, ז'נווה, שוודיה, נורווגיה, מוסקווה, ליוורפול (בעבר נהגו לכתוב: ז'נבה, שבדיה, נורבגיה, מוסקבה, ליברפול).
  אבל: מולדובה (כי יש אם קריאה וי"ו לפני ההגה v), ליבורנו (כי יש אם קריאה וי"ו אחרי ההגה v), דבוז'ק.
 • בראש השם: וייטנאם, ונציה, ולדימיר. אחרי מש"ה וכל"ב מכפילים את הווי"ו: לווייטנאם, בוונציה וכיו"ב.
 • בסוף השם: קייב, לבוב, איב (מונטאן), דייב (קיצור מן דייוויד).

עם זאת בכמה מילים התקבע הכתיב בבי"ת כגון פסטיבלאוקטבה, אוניברסיטה; אבל יש הכותבים: אוניוורסלי.

בעיה מעניינת נוצרת בהתחברות של רכיבים לועזיים שהראשון מסתיים ב־o והשני מתחיל ב־v, כגון קילו+וט: האם לכתוב 'קילווט'? 'קילובט'? ואולי מוטב לכתוב בשתי תיבות: 'קילו־וט'?
כך גם שם התחרות Eurovision – חיבור בין הרכיב 'אירו' לרכיב 'ויזיון' (המוכר לנו מן המילה טלוויזיה): בעבר כתבו אירוביזיון, ואילו היום השתגר הכתיב בווי"ו אירוויזיון.

ההגה w

במקרים רבים גם אם במילה המקורית ההגה הוא w, בהגיית המילה בעברית אנחנו הוגים v. כך למשל רבים הוגים ויקיפדיה בהגה v ולא בהגה w, ססטוס־קוו בהגה v ולא בהגה w, אבל פִּינְגְּוִין (בלי ניקוד פינגווין) בהגה w.

כך או כך, בכללי התעתיק נקבע שאת ההגה w מתעתקים בווי"ו ולא בבי"ת גם אם יש בסביבת ההגה הזה תנועת o או u.

לפי כלל זה כותבים: איסטווד, הוליווד (בעבר נהגו לכתוב גם הוליבוד), אוֹון (Owen) – אף על פי שיש אם קריאה וי"ו אחרי ההגה w. בראש מילה כמובן כותבים וי"ו, כגון וטסאפ, וודסטוק.

אבל תנו דעתכם: אין כותבים שתי וי"וים לציון ההגה w בראש מילה. לפי זה את השם ויליאם נכתוב בווי"ו אחת (אבל לוויליאם), וכך גם וין־וין (win-win; החלופה העברית: 'רֶווח לכול').