בין שפת המקורות לעברית המודרנית, תמוז תשע”ח

סדנה למורים לעברית באוניברסיטאות בחו"ל

הסדנה נערכה בירושלים בכ”ה–כ”ט בתמוז תשע”ח, 8–12 ביולי 2018.

מנהל הסדנה: ד”ר משה קהן (ראש החוג ללשון העברית במכללת אורות; החוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית בירושלים)

המרכז להוראת תרבות ישראל באוניברסיטאות בעולם שמח להודיע על סדנת הקיץ השנתית למורים המלמדים עברית באוניברסיטאות בעולם. הסדנה תיערך בירושלים מיום ראשון עד יום חמישי כ”ה–כ”ט בתמוז תשע”ח, 8–12 ביולי 2018. השנה תעסוק הסדנה בקשרים שבין שפת המקורות לעברית המודרנית תוך שימת דגש על יישומים ופרקטיקות בהוראה.

סדנאות הקיץ של המרכז להוראת תרבות ישראל באוניברסיטאות בעולם נועדו לעסוק בשאלות שמתחבטים בהן מורים לעברית באוניברסיטאות בחו”ל ולהעניק להם כלים חדשים – עיוניים ומעשיים – להתמודד עם השאלות הללו באמצעות מפגש עם אנשי אקדמיה בכירים, מרצים מתחומים קרובים ומורים לעברית בארץ ובחו”ל. המפגש עם עמיתים למקצוע, המתנהל בקבוצה קטנה ובאווירה בלתי פורמלית, מאפשר דיון פורה והחלפת דעות ורעיונות.

הסדנה נערכת בשיתוף היחידה להוראת עברית בבית הספר לתלמידים מחו”ל, והמשתתפים בה יצפו בשיעורים וייפגשו עם מורי היחידה לדיון משותף בסוגיות שונות הנוגעות להוראת העברית. בהתאם למסורת של השנים הקודמות האקדמיה ללשון העברית תהיה שותפה בארגון הסדנה ובביצועה. התוכנית תכלול ביקור באקדמיה והרצאות מפי עובדיה. בפעילויות השונות יוכלו משתתפי הסדנה להציג את פירות עבודתם. נוסף על כך נבקר בספרייה הלאומית – הביקור יכלול הדרכה ביבליוגרפית מפורטת בכל המאגרים הקשורים להוראת העברית, לישראל ולמדעי היהדות.

השנה תעסוק הסדנה בדומה ובשונה בעברית המודרנית הדבורה והכתובה כיום בישראל ובשפת המקורות לתקופותיה השונות. מורים רבים מתקשים להשיב על השאלה אם העברית השגורה בפינו היא אכן שפת המקורות. בסדנה נתייחס לאוצר המילים ולהיבטים סמנטיים, תחביריים ומורפולוגיים של העברית המודרנית, הן אלו המייחדים את העברית המודרנית מן העברית של המקורות הן אלו המשותפים לה.

לצד העיסוק התאורטי נתייחס גם להיבטים המעשיים בהוראת העברית כשפה זרה. ההרצאות, הסדנאות והדיונים יתמקדו בתכנון שיעורים, בכתיבת מבחנים, בהעשרת דרכי ההוראה ובבחינת גישות שונות בהוראה. נעסוק גם בנושאים תחביריים מרכזיים, כגון מילות היחס, וכן בהוראת מיומנויות הכתיבה ברמות שונות. במהלך הסדנה יתקיים יום עיון של היחידה להוראת עברית בבית הספר לתלמידים מחו״ל ע״ש רוטברג שיהיה פתוח לקהל הרחב של מורי העברית.