מתרגלים כתיב מלא – וי"ו המציינת עיצור

מה הכתיב המלא של המילים המנוקדות?

גרסה להדפסה

לכל הפתרונות