שיפור הטקסט המשפטי, תשע"ז

השתלמות תעודה בעשרה מפגשים

מטרת ההשתלמות: התנסות בניסוח טקסטים משפטיים, בעיקר בכתיבה.

ההשתלמות נשאה אופי של סדנה. עסקנו בסוגיות נבחרות בניסוח: סדר המילים, דרכי השלילה, פעיל וסביל, משפטי זיקה ומשפטים מחוברים, מילות יחס מוצרכות, האוגד. בכל מפגש יוחד זמן רב לתרגול הנושאים הנלמדים.

ההשתלמות זיכתה את משתתפיה בגמול השתלמות של 40 שעות.

תוכנית ההשתלמות:

מפגש ראשון י"ג באייר, 9 במאי 2017
16:30–18:00   הרצאה: מדוע הטקסט המשפטי אינו ידידותי? ד"ר אורלי אלבק
18:00–18:15    הפסקה
18:15–19:45    המשך ההרצאה

מפגש שני כ' באייר, 16 במאי 2017
16:30–18:00   סדנה: נכתוב טקסט משפטי תקין ובהיר (א), ד"ר אורלי אלבק
18:00–18:15    הפסקה
18:15–19:45    המשך הסדנה

מפגש שלישי כ"ז באייר, 23 במאי 2017
16:30–18:00   סדנה: נכתוב טקסט משפטי תקין ובהיר (ב), ד"ר אורלי אלבק
18:00–18:15    הפסקה
18:15–19:45    המשך הסדנה

מפגש רביעי י"ב בסיוון, 6 ביוני 2017
16:30–18:00   הרצאה: פרקי דקדוק הצורות, ד"ר ברק דן
18:00–18:15    הפסקה
18:15–19:45    המשך הרצאה

מפגש חמישי י"ט בסיוון, 13 ביוני 2017
16:30–18:00   סדנה: נכתוב טקסט משפטי תקין ובהיר (ג), ד"ר אורלי אלבק
18:00–18:15    הפסקה
18:15–19:45    המשך הסדנה

מפגש שישי כ"ו בסיוון, 20 ביוני 2017
16:30–18:00   שיעור: כללי הפיסוק, ד"ר אורלי אלבק
18:00–18:15    הפסקה
18:15–19:45    תרגיל: כללי הפיסוק, ד"ר אורלי אלבק

מפגש שביעי ג' בתמוז, 27 ביוני 2017
16:30–18:00   שיעור ותרגיל: מילות היחס, ד"ר גבריאל בירנבאום
18:00–18:15    הפסקה
18:15–19:45    שיעור ותרגיל: שם המספר, ד"ר גבריאל בירנבאום

מפגש שמיני י' בתמוז, 4 ביולי 2017
16:30–18:00   שיעור: כללי הכתיב חסר הניקוד, ד"ר אורלי אלבק
18:00–18:15    הפסקה
18:15–19:45    תרגיל: כללי הכתיב חסר הניקוד, ד"ר אורלי אלבק

מפגש תשיעי  י"ז בתמוז, 11 ביולי 2017
16:30–18:00   הרצאה: מטבעות לשון וניבים, ד"ר גבריאל בירנבאום
18:00–18:15    הפסקה
18:15–19:45    המשך הרצאה

מפגש עשירי כ"ד בתמוז, 18 ביולי 2017
16:30–18:00   הרצאה: שימוש בלעז – מתי פסול, מתי מותר? ד"ר גבריאל בירנבאום
18:00–18:15    הפסקה
18:15–19:45    הרצאה: עברית נכונה – האם קיימת? ד"ר גבריאל בירנבאום