מושב האקדמיה בקונגרס העולמי למדעי היהדות, אב תשע"ז

logo kongresבט"ו באב תשע"ז (7 באוגוסט 2017) התקיים מושב האקדמיה ללשון העברית במסגרת הקונגרס העולמי השבעה עשר למדעי היהדות בקריית האוניברסיטה העברית בהר הצופים ירושלים בנוכחות קהל רב ובו חברי האקדמיה, עובדי האקדמיה ומשתתפי הקונגרס. המושב היה גם ישיבת מליאה מיוחדת של האקדמיה.

המושב נשא את הכותרת "מפעלי האקדמיה ללשון העברית והעשייה בה".

פתח את המושב פרופ' משה בר־אשר, נשיא האקדמיה, בברכות לחברי האקדמיה החדשים ובדברים על הכרך הראשון של המשנה לפי כתב יד קאופמן שהוציאה האקדמיה לכבוד הקונגרס. ההרצאות במושב יוחדו למפעלי האקדמיה ולעשייה בה. את ההרצאות במושב נשאו שלושה חוקרים ממפעל המילון ההיסטורי, ד"ר אמיר געש, ד"ר דורון יעקב ורות שטרן גלצר, ואיש המזכירות המדעית של האקדמיה ד"ר ברק דן.

ההרצאות
ד"ר
אמיר געש Ι עיון ב"שער המשקל" בחיבור הדקדוקי הקראי "מאור עין"
ד"ר דורון יעקב Ι לשונו של פירוש רש"י לתלמוד – דברי מבוא
רות שטרן גלצר Ι מלשונות הגאונים
ד"ר ברק דן Ι נטיית הפועל – הלכה ומעשה
פרופ' חיים כהן, עורך המילון ההיסטורי, היה יושב ראש המושב.

עוד הרצו בקונגרס במושבים אחרים עובדי האקדמיה: ד"ר אלכסי יודיצקיד"ר ירון לישע, ד"ר סמדר כהןד"ר קרן דובנוב, חנן אריאל, ד"ר אפרים בצלאל הלבני, ד"ר אריה אולמן.

World congress of Jewish Studies

World congress of Jewish Studies