רשימת מקורות למורים ולתלמידים

לקראת יום העברית החל בכל שנה בכ”א בטבת, יום הולדתו של אליעזר בן־יהודה, מורים ומורות רבים מוצאים לנכון לעסוק בכיתותיהם בסיפורה המיוחד של לשוננו. ויש מורים המעוניינים בכך גם בימים אחרים של שנת הלימודים. לפניכם שפע של מקורות שיוכלו לסייע לכם בהכנת הפעילות.

ברשימת המקורות הפניות לספרים ולמקורות מידע נוספים וקישורים למאמרים, לתעודות, לכתבות ולרשימות שהתפרסמו במקומות שונים ולאתרים במרשתת. בהפניות ובקישורים שפע של מידע על אליעזר בן־יהודה ועל אישים אחרים שפעלו בתקופת תחיית הלשון, על מלחמת השפות, על חידושי מילים בעברית, ועוד ועוד. כמו כן יש ברשימה הפניות למאמרי דעה העוסקים במעמדה ובמצבה של העברית.

מקורות ראשיים

 • אתר האקדמיה ללשון העברית
 • לקט תעודות (לתולדות ועד הלשון והאקדמיה ללשון העברית תר”ן–תש”ל ולחידוש הדיבור העברי), האקדמיה ללשון העברית, תש”ל (להלן “לקט תעודות”)
 • לשוננו לעם מ–מא = קובץ לשנת הלשון, תש”ן (לקט של כל העלונים השבועיים שהוציאה האקדמיה לאור בשנת הלשון, שנת תש”ן; להלן “קובץ לשנת הלשון”)

 אליעזר בן־יהודה

מקורות ומאמרים

 • דברי בן־יהודה לקוטים, הארץ, כ”ד כסלו תרצ”ג (23.12.1932)
 • אליעזר בן־יהודה, לקט תעודות, עמ’ 16-13
 • ראובן סיוון, חידושי המילים של אליעזר בן־יהודה, לשוננו לעם יב, ב–ג (תשכ”א)
 • ראובן סיוון, אליעזר בן־יהודה ותחיית הדיבור העברי, לשוננו לעם כד, ד–ה (תשל”ג)
 • פינחס נאמן, היוצר ויצירתו (במלאות 50 שנה לפטירת אליעזר בן־יהודה), לשוננו לעם כה, ד–ה (תשל”ד)
 • חמדה בן־יהודה, בן־יהודה חייו ומפעלו, מוסד ביאליק תש”ן
 • נתן אפרתי, מלשון יחידים ללשון אומה: הדיבור העברי בארץ ישראל בשנים תרמ”ב–תרפ”ב, האקדמיה ללשון העברית תשס”ד, עמ’ 229-217

על משפחת בן־יהודה

תחיית הלשון העברית

 • חיים נחמן ביאליק, מחסורי לשוננו ותקנתה, פרויקט בן־יהודה
 • חיים רבין, תחיית הלשון העברית, מטה ההסברה של משרד החינוך בשיתוף עם האקדמיה ללשון העברית תש”ן. (החוברת מופיעה באתר האקדמיה באדיבות מטה ההסברה של משרד החינוך.)

מתוך “לקט תעודות”

ספרים

 • שמואל איזנשטדט, שפתנו העברית החיה, תקומה תשכ”ז (סקירה על ועד הלשון מאת מזכיר הוועד)
 • עוזי אורנן, מילון המילים האובדות, מאגנס ושוקן תשנ”ו
 • נתן אפרתי, מלשון יחידים ללשון אומה: הדיבור העברי בארץ ישראל בשנים תרמ”ב–תרפ”ב, האקדמיה ללשון העברית תשס”ד


מאמרים

מלחמת השפות

 • הפעלה בנושא מלחמת השפות, אתר מינהל חברה ונוער של משרד החינוך
 • ראובן סיוון, “לפרשת מלחמת השפות”, לשוננו לעם לה, ד–ה (תשמ”ד)
 • הרצל ובלפור חקק, “המורים העבריים ו’מלחמת השפות’ (המאבק על הוראת העברית ב’טכניקום’ – טכניון)”, מעלות – ביטאון ארגון המורים, עורך שלמה אלון, שנה 20 (אדר תשנ”א), עמ’ 58-77
 • הרצל ובלפור חקק, “המאבק לעברית”, עת־מול טז, 4 (אפריל 1991), עמ’ 7-6

מתוך “לקט תעודות”

תעודות ומקורות מתוך יד על הדופק: עברית שפה שלי, משרד החינוך תשמ”ט

 • עזיבת “עזרה”   |   בתי ספר עבריים   |   למען השפה העברית   |   הודעה לציבור    |   תזכיר מורי “עזרה”   |   התפטרות המורים   |   תזכיר תלמידי “עזרה”   |   התפטרות חברי הקורטוריון   |   אספת עם   |   מכתב מא’ בן־יהודה

אישים בתקופת התחייה

דוד ילין

 • ישראל א’ זיידמן, “דוד ילין – מורה הלשון וחוקרה”, לשוננו לעם טו, ח (תשכ”ד), עמ’ 218-191
 • שלמה הרמתי, “עברית בעברית”, לשוננו לעם כב, ו (תשל”א), עמ’ 171-161
 • ראובן סיוון, “פולמוס ‘חבצלת’ – ילין על חידושי הלשון”, לשוננו לעם לב (תשמ”א), עמ’ 24-20; עמ’ 54-47; עמ’ 169-166; עמ’ 224-219

יצחק אפשטיין

 • שלמה הרמתי, “יצחק אפשטיין איש הלשון”, לשוננו לעם לג, ח–ט (תשמ”ב), עמ’ 248-193
 • שלמה הרמתי, “‘מדיניות הלשון’ של יצחק אפשטיין”, קובץ לשנת הלשון, עמ’ 241-235
 • יובל דרור, “‘בית־הספר הכפרי’ במושבות הגליל העליון בראשית המאה”, בתוך מרדכי נאור, אצבע הגליל, 1967–1900: מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן־צבי תשנ”ב, עמ’ 68-56

אליעזר מאיר ליפשיץ 

 • אהרן כהן, “על הרא”ם ליפשיץ ומשנתו החינוכית“, מים מדליו; שנתון המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע”ש רא”מ ליפשיץ (תשנ”ד), עמ’ 285–303

איתמר בן־אב”י

 • דבורה עומר, הבכור לבית אב”י, עם עובד תשכ”ח (ומהדורות מאוחרות)

ד”ר אהרן מאיר מזי”א

חיים נחמן ביאליק  

 • ח”נ ביאליק איש הלשון, אתר האקדמיה
 • “גילוי וכיסוי בלשון” כנסת, מאסף דברי ספרות (תרע”ז, 1917)
 • “חבלי לשון”, לקט תעודות, עמ’ 134-127
 • ד”ר יוסף קלוזנר
 • רפאל ויס, “פרופ’ יוסף קלוזנר כמחיה השפה העברית”, לשוננו לעם כה, ז (תשל”ד), עמ’ 174-167
 • עמוס עוז, סיפור על אהבה וחושך, כתר 2002

אישים נוספים: זאב יעבץ, קדיש יהודה סילמן, נסים בכר, חיים אריה זוטא, דוד יודילוביץ’

על חידושי מילים

ספרים

 • שושנה בהט, למד לשונך – עלונים ומפתחות, האקדמיה ללשון העברית תשנ”ד
 • עוזי אורנן, מילון המילים האובדות, מאגנס ושוקן תשנ”ו
 • רפאל ניר, דרכי היצירה המילונית בעברית בת־זמננו, האוניברסיטה הפתוחה תשנ”ג
 • יצחק אבינרי, יד הלשון (תל־אביב תשכ”ד):   “חדושים טובים ונחוצים”, עמ’ 172–174   |   “חדושים יתרים וטובים”, עמ’ 174­-175  |   “חדושים יתרים ורעים”, עמ’ 176-175  |   “חדושים נפלטים ונקלטים”, עמ’ 185-183  |   “חדושים שבמלונים”, עמ’ 187-185  |   “חדושי המחבר”, עמ’ 189-187  |   “משמעות משתנים”, עמ’ 368-367   |   “משמעות מתרחבים” עמ’ 371-368   |   “משמעות שאולים”, עמ’ 373-371

מאמרים

 • ראובן סיוון, “מחיי המילים”, לשוננו לעם (חוברות שונות, תשכ”ו–תשמ”ו) (סקירות על 283 מילים שחודשו בתקופת התחייה, ובהן מדרכה, שעמום, כלבלב, אדיבות, מברשת, משקפיים, רהיטים, רצינות)
 • עוזי אורנן, “על יצירת שרשים חדשים ועל כמה מלים מחודשות”, לשוננו לעם כז, ט (תשל”ו), עמ’ 267-254 (בעיקר מעמ’ 261)
 • שושנה בהט, “שתי גישות לחידושי לשון”, עם וספר א (סדרה מחודשת), בטאון ברית עברית עולמית (תשמ”א), עמ’ 33-28
 • ראובן סיוון, “ראשית הרחבת הלשון בימינו”, לשוננו לעם לג, א–ב (תשמ”ב)
 • שושנה בהט, “דרכה של האקדמיה ללשון העברית בחידושי מלים”, לשוננו לעם לח, ט–י (תשמ”ז)
 • סימה חרוב, איגרת לשנת הלשון ל (תשמ”ט), ת”ל – משרד החינוך, עמ’ 14-4
 • עוזי אורנן, “חרושת המלים (והמורפולוגיה) של השפה העברית”, קובץ לשנת הלשון, עמ’ 253-247
 • יגאל ינאי, חידושי מלים בעברית, קובץ לשנת הלשון, עמ’ 258-254
 • שושנה בהט, לידתן של מילים, לשוננו לעם מב, ב (תשנ”א), עמ’ 76-73
 • שושנה בהט, מחידושיה האחרונים של האקדמיה (יעפת, מצחק, משרפה ומטמנה, זבד הבת), לשוננו לעם מד, ג (תשנ”ג), עמ’ 137-135
 • אהרן מגד, “העברית ברשות הרבים”, לשוננו לעם מה, ג (תשנ”ד), עמ’ 126-123
 • עוזי אורנן, “דרכי חידוש המילים”, הלשון העברית בהתפתחותה ובהתחדשותה, האקדמיה למדעים תשנ”ו, עמ’ 101-77
 • משה בר־אשר, “על חרושת המילים בוועד הלשון ובאקדמיה ללשון העברית”, לשוננו לעם מז (תשנ”ו), עמ’ 18-3
 • אסתר גולדנברג, רגע של עברית: “תצרף”, לשוננו לעם מז, ב (תשנ”ו); “לתולדות התשבץ”, לשוננו לעםמז, א (תשנ”ו)
 • ארי אבנר, “איך אומרים זאת בעברית? (הרהורים וערעורים על ‘מילות האקדמיה’)”, פרקים בעברית לתקופותיה (אסופות ומבואות ב), האקדמיה ללשון העברית תשנ”ז, עמ’ 229-223
 • רונית גדיש, “האקדמיה וציבור דוברי העברית”, לשוננו לעם מט, ב (תשנ”ח), עמ’ 64-58
 • ברק דן, “על שופט הכדורגל”, אקדם – ידיעון האקדמיה 15 (תשנ”ט)
 • מילים בשימוש כללי, בתוך ישיבה רנו של מליאת האקדמיה ללשון העברית, זיכרונות האקדמיה ללשון העברית מז–מח–מט (לשנים תש”ס–תשס”ב)
 • על המונח דַּכְּאָן (repressor) מן המילון למונחי המיקרוביולוגיה בתוך ישיבה רח של מליאת האקדמיה ללשון העברית, זיכרונות האקדמיה ללשון העברית לח–לט–מ (לשנים התשנ”א–התשנ”ג)
 • המילה עיצומים כחלופה לסנקציות, בתוך ישיבה קכז של מליאת האקדמיה ללשון העברית, זיכרונות האקדמיה ללשון העברית כא–כד (לשנים תשל”ד–תשל”ז)
 • קִוְנוּט, קִוְנֵט, מְקֻוְנָט – quantize, quantization, quantized: גזירת שורש מן קְוַנְט, בתוך ישיבה רסח של מליאת האקדמיה, זיכרונות האקדמיה ללשון העברית נ–נג (לשנים תשס”ג–תשס”ו).
 •  רונית גדיש, “צמחי ארצנו והדקדוק העברי”, אקדם – ידיעון האקדמיה 20 (תשס”ב)
 • “מי צריך הכוונת לשון?” (חבר דיון), אקדם – ידיעון האקדמיה 27 (תשס”ד)
 • יוסף הלר, “על שמות עבריים לרכיכות של ארץ־ישראל”, אקדם – ידיעון האקדמיה 29 (תשס”ה)

עברי דבר עברית

 “אל תאמר – אמור!”

 • רות אלמגור רמון, רגע של עברית, צבעונים תשס”א (פינות ששודרו ברשת ב’ ברדיו)
  ראו גם רגע של עברית באתר של רשת ב.
 • אל תאמר אמור – מצגת באתר האקדמי

 עיתונות עברית

 קריאה נוספת

 ביבליוגרפיה כללית

 • עמוס עוז, “הרהורים על השפה העברית: למה רגשו גויים, אייזן בטון, גלילי, דיין ורבין”, באור התכלת העזה, 1979, עמ’ 26–29
 • שולמית הראבן, “גבולות לשוני – גבולות עולמי”, תסמונת דולסינאה, כתר 1981, עמ’ 156-144
 • מרדכי נאור, מסיפורי ארץ אהבתי : ארץ ישראל בשנים 1850-1950, הוצאת משרד הביטחון 1982
 • בנימין הרשב, “מסה על תחיית הלשון העברית”, אלפיים 2 (תש”ן), עמ’ 54-9
 • זאב בן־חיים, במלחמתה של לשון, האקדמיה ללשון העברית תשנ”ב, עמ’ 129-123
 • רוביק רוזנטל (עורך), עברית עכשיו, פנים (כתב עת לתרבות, חברה וחינוך) מס’ 7 (1998), הסתדרות המורים בישראל: נתן זך – “על מצבה של העברית”  |   רפאל ניר – “תקינות פוליטית, לשון נקייה והזניית השפה”   |   עמוס קינן – “העברית בורחת אל כפר העולם”  |   רות אלמגור־רמון – “מאבא בנדויד ועד שינקין”  (ועוד)
 • רות אלמגור רמון, רגע של עברית, הוצאת צבעונים, תשס”א
 • סמדר ברק ורונית גדיש (עורכות), שפה קמה, האקדמיה ללשון עברית, תשס”ט
 • חיים כהן (עורך), מאתיים וחמישים שנות עברית חדשה, האקדמיה ללשון העברית, תשס”ט
 • אילן אלדר, תכנון לשון בישראל, האקדמיה ללשון העברית, תש”ע
 • נתן אפרתי, העברית בראי המדינה, האקדמיה ללשון העברית, תש”ע
 • תמר קציר (כץ) ורונית גדיש, מתגלגלים עם המילים, האקדמיה ללשון העברית, תש”ע
 • עוזי ארנן, בראשית היה השפה, האקדמיה ללשון העברית, תשע”ג
 • משה פלורנטין (עורך), פרקים בעברית החדשה ובמקורותיה, האקדמיה ללשון העברית, תשע”ד

 

רשימה זו לקוחה מן החוברת “ק”ן לבן־יהודה – כן לעברית: 150 שנה להולדתו של אליעזר בן־יהודה” בהוצאת האקדמיה ללשון העברית, תשס”ח (2007).