העברית והארמית בימי הביניים – עיונים בלשון ובחכמת הלשון, שבט תשע"ז

כינוס מדעי בין־לאומי

בי"ב–י"ג בשבט תשע"ז (8–9 בפברואר 2017) התקיים בבית האקדמיה ללשון העברית בירושלים כינוס בין־לאומי על העברית והארמית ששימשו בימי הביניים. הכינוס הוא פרי שיתוף פעולה של האקדמיה עם החוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית בירושלים.

בכינוס השתתפו חוקרים בכירים בתחום ולצדם חוקרים צעירים. ההרצאות הקיפו את הנושא מצדדים רבים – מדקדקי ימי הביניים וחכמת הלשון, לשון החיבורים שהתחברו בתקופה זו, הלקסיקון, התחביר ומסורות הלשון.

מטרת הכינוס הייתה להציג מחקרים חדשים בתחומים הללו. בהרצאות ניתן גם דגש בצד העקרוני והמתודולוגי, ונדונו בהן שאלות כגון כיצד יש לחקור שפה שכל חיותה היא רק בכתיבתה, מה היחס בין העברית בת התקופה ובין לשונות הרקע של היוצרים, מה מקורות ההשראה של הסוגות החדשות שנוצרו בימי הביניים, ואילו כלים פילולוגיים עשויים לסייע במחקר כתבי היד של החיבורים.

לשון ימי הביניים היא תחום שזכה למחקרים מועטים ביחס לתקופות הלשון האחרות (כגון לשון המקרא והעברית החדשה). הכינוס נועד גם לעודד ולהמריץ את העיסוק בתחום לשון ימי הביניים בתקווה שמחקרים חדשים וחוקרים חדשים יפרעו את החוב המדעי שמחקר העברית חב לתקופה הגדולה והענפה הזאת.

תכנית הכינוס

להורדת תכנית הכינוס

English Version

לקריאת תקצירי ההרצאות לחצו על שם המרצה.

יום רביעי, י"ב בשבט תשע"ז, 8 בפברואר 2017

9:00 פתיחה
משה בר־אשר, האוניברסיטה העברית והאקדמיה ללשון העברית – ברכות
אליצור בר־אשר סיגל, האוניברסיטה העברית, ודורון יעקב, האקדמיה ללשון העברית – דברי פתיחה

9:15–10:45 מושב ראשון: לשון ימי הביניים וגלגוליה
יושבת ראש: יהודית הנשקה, אוניברסיטת חיפה
אילן אלדר, אוניברסיטת חיפה – תחיות של לשון המקרא במרכזי הספרות העברית בתקופת הגלות
אילנה ורטנברג, הקולג' האוניברסיטאי של לונדון – העברית והארמית בספרות המדעית של ימי הביניים
תמר קציר, האקדמיה ללשון העברית ואוניברסיטת בר־אילן – על חייהן של מילים מקראיות יחידאיות בעברית של תקופת הביניים ובעברית בת ימינו

11:00–12:30 מושב שני: חכמת הלשון א
יושבת ראש: עידית דורון, האוניברסיטה העברית
עלי ותד, המכללה האקדמית בית ברל – בחינה מחודשת של מושג 'הנח הנעלם' (אלסאכן אלליין) בספר המסלול של אבי יצחק אברהם בן מארות'
ליאורה פטרובר, מכללת ירושלים – רד"ק כמנחיל תורתם של חיוג' ואבן ג'נאח
אלנתן חן, האוניברסיטה העברית – עקרונות־על בתורת הדקדוק של ר' יונה אבן ג'נאח

14:00–15:30 מושב שלישי: מסורות העברית
יושב ראש: אבי שמידמן, אוניברסיטת בר־אילן
ג'פרי כאן, אוניברסיטת קיימברידג' – מאפיינים במסורת הקריאה הטברנית במקרא המכוונים הגייה נכונה כפי שהם משתקפים במקורות קראיים מימי הביניים (אנג')
נדיה וידרו, הקולג' האוניברסיטאי של לונדון – חיבורים קראיים בנטיית הפועל: סוגה בלשנית ותפקידה (אנג')
שמואל בלאפ, אוניברסיטת ציריך – התפתחות הניקוד הטברני אחרי המאה ה־11: עדות מכתבי היד של הגניזה (אנג')

15:45–16:45 מושב רביעי: לשון התרגומים
יושב ראש: חיים כהן, אוניברסיטת תל אביב
ברק אוירבך, מכללת אורנים – ערביזמים בכתביו המקוריים והמתורגמים של ר' יהודה אבן תיבון
פרנצ'סקה גורגוני, אוניברסיטת פריז, אינלק"ו-סורבון – מערבית לעברית: ספר השיר לאריסטו ואוצר המילים של הפואטיקה לאריסטו בעברית של ימי הביניים (אנג')

17:00–18:00 מושב חמישי: היבטים כלליים בחקר לשון ימי הביניים
יושב ראש: אפרים חזן, אוניברסיטת בר־אילן
אריאל שוה, האקדמיה ללשון העברית – על הקשיים בזיהוי חידושי לשון של מחברים מימי הביניים: רש"י כמבחן
אהרן ממן, האוניברסיטה העברית – לחקור עברית בימי הביניים


יום חמישי, י"ג בשבט תשע"ז, 9 בפברואר 2017

9:00–10:15 מושב שישי: לשון, שירה ופילוסופיה
יושבת ראש: נורה בונה, האוניברסיטה העברית
יהושע גרנט, האוניברסיטה העברית – 'אסב רשותכון': בין עברית לארמית בפיוטי הרשות הקדומים
יוסף שטרן, אוניברסיטת שיקגו – מעשה אפוד לפרופייט דוראן: דקדוק פילוסופי של יהודי מומר (אנג')

10:30–12:00 מושב שביעי: החיבורים ומחבריהם
יושבת ראש: עינת רובינשטיין, האוניברסיטה העברית
יהודית קוגל, המכון לחקר הטקסט (CNRS-IRHT), פריז – החיבור קיצור שרשים: מתי, היכן, מי ומדוע? (אנג')
רוני שויקה, אוניברסיטת חיפה – בין ארמית בבלית לארמית הגאונים: עיון במונחים אחדים בספר השאילתות
אמיר געש, האקדמיה ללשון העברית – ספר תשובות דונש הלוי בן לברט על רבי סעדיה גאון: חיבור עברי במקורו או תרגום מן הערבית?

13:30–15:30 מושב שמיני: חקר לשון היצירות
יושבת ראש: סוזן רוטשטיין, אוניברסיטת בר-אילן
מיכאל ריז'יק, אוניברסיטת בר־אילן והאקדמיה ללשון העברית – מערכת הפועל במגילת אחימעץ
אליצור בר־אשר סיגל, האוניברסיטה העברית – עיון מתודולוגי בשאלת חיותה של הארמית של הזוהר
דורון יעקב, האקדמיה ללשון העברית – משנה תורה בלשון הרמב"ם ובלשון העתקותיו: אנליזה של חיבור מימי הביניים
שין־ג'י פרנג, האוניברסיטה העברית – מעבר פעלים מבניינים נגזרים לבניין קל בארמית יהודית מאוחרת

15:45–16:45 מושב תשיעי: חכמת הלשון ב
יושב ראש: ג'פרי כאן, אוניברסיטת קיימברידג'
נאסר בסל, אוניברסיטת תל אביב – על ההשוואה לערבית בחיבור תפסיר אלאלפאט' לאבו אלפרג' הארון
חיים כהן, אוניברסיטת תל אביב – בין מדקדקי ימי הביניים למדקדקי התפילה באשכנז

 

The International Conference on Hebrew and Aramaic in the Middle Ages
Language Studies and Grammatical Thought

 Program

For abstracts, please click on the lecturer's name.

Wednesday 8.2.2017

Openning: 9:00
Moshe Bar-Asher
, The Hebrew University and The Academy of the Hebrew Language – Greetings
Elitzur Bar-Asher Siegal, The Hebrew University, and Doron Ya'akov, The Academy of the Hebrew Language – Openning Remarks

First Session: 9:1510:45
The Place of Medieval Hebrew in the History of Hebrew
Chair: Yehudit Henshke, University of Haifa
Ilan Eldar, University of Haifa – Revivals of Biblical Language in Hebrew Literature
Ilana Wartenberg, University College London – Hebrew and Aramaic within the Medieval Scientific Literature
Tamar Katsir, The Academy of the Hebrew Language and Bar-Ilan University – On the Life of Biblical hapax legomena in Medieval and Modern Hebrew

Second Session: 11:0012:30
Medieval Hebrew Grammatical Tradition A
Chair: Edit Doron, The Hebrew University
Ali Watad, Beit Berl College – A Re-examination of the Term HaNaḥ HaNe'elam (as-Sākin al-Layyin) in HaMaslul Book of Rabbi Yitzhak Ibrāhim bin Mārūth
Liora Petrover, Michlalah-Jerusalem College – Radak's Role in Preserving and Spreading the Linguistic Teaching of Ḥayyūj and Ibn Janāḥ
Elnatan Chen, The Hebrew University – Fundamental Principles in the Grammar of Rabbi Jonah ibn Janāḥ

Third Session: 14:0015:30
The Hebrew Traditions
Chair: Avi Shmidman, Bar-Ilan University
Geoffrey Khan, University of Cambridge – Orthoepic Features in the Tiberian Reading Tradition of the Hebrew Bible as Reflected by Medieval Karaite Sources
Nadia Vidro, University College London – Karaite Treatises on Hebrew Verbal Conjugations: A Genre and its Function
Samuel Blapp, University of Zurich – The Development of the Tiberian Vocalisation Tradition after the 11th Century: Evidence from the Cairo Genizah

Fourth Session: 15:4516:45
The Language of Translations
Chair: Chaim Cohen, Tel Aviv University
Barak Avirbach, Oranim College – Arabisms in R. Judah ibn Tibbon's Original and Translated Writings
Francesca Gorgoni, University of Paris INALCO-Sorbonne – From Arabic into Hebrew: The ספר השיר לאריסטו and the Vocabulary of Aristotle’s Poetics in Medieval Hebrew

 Fifth Session: 17:0018:00
General Aspects of the Study of Medieval Hebrew
Chair: Ephraim Hazan, Bar-Ilan University
Ariel Shaveh, The Academy of the Hebrew Language – On the Difficulties in Identifying Lexical Innovations of Medieval Writers: Rashi as a Test Case
Aharon Maman, The Hebrew University – Studying Medieval Hebrew and Linguistics

Thursday 9.2.2017

Sixth Session: 9:00–10:15
Language, Poetry and Philosophy
Chair: Nora Boneh, The Hebrew University
Yehoshua Granat, the Hebrew University – "Let Me Obtain Your Permission": The Early Reshut in Hebrew and Aramaic
Josef Stern, University of Chicago – Profayt Duran’s Speculative Grammar in the Ma‘aseh Efod

Seventh Session: 10:30–12:00
The Compositions and Their Authors
Chair: Aynat Rubinstein, The Hebrew University
Judith Kogel, The French National Centre for Scientific Research, IRHT – Qitsur Shorashim: When, Where, Who and Why?
Roni Shweka, University of Haifa – Babylonian Aramaic and the Geonic Aramaic: Observations on Some Terms from the She'iltot
Amir Gaash, the Academy of the Hebrew Language – The Book of the Responses of Dunash ha-Levi ben Labraṭ on Rabbi Saadia Gaon: A Hebrew Original or Translation from Arabic?

Eighth Session: 13:30–15:30
The Linguistic Research of the Texts
Chair: Susan Rothstein, Bar-Ilan University
Michael Ryzhik, Bar-Ilan University and The Academy of the Hebrew Language, The Verb Tenses in Megillat Ahimaaz
Elitzur Bar-Asher Siegal, The Hebrew University, A Methodological Discussion Concerning the Liveness of the Aramaic of the Zohar
Doron Ya'akov, The Academy of the Hebrew Language – The Hebrew of Mishne Tora according to Maimonides' Language and the Copyists' Language: Analysis of a Medieval Text
Hsin-Chih Perng, The Hebrew University – Transition of Verbs from the Derived Stems to the Ground Stem in Late Jewish Aramaic

Ninth Session: 15:45–16:45
Medieval Hebrew Grammatical Tradition B
Chair: Geoffrey Khan, University of Cambridge
Nasir Basal, Tel Aviv University – The Comparison between Biblical Hebrew and Arabic in Tafsīr al-Alfāẓ by the Karaite Abū al-Faraj Hārūn
Chaim Cohen, Tel Aviv University – The Medieval Grammarians' Influence on the Ashkenazic Prayer Books