זיכרונות כרך יח, תשל”א

ישיבות צט–קד

תוכן העניינים

מבואות

  • החברים באקדמיה בשנת תשל”א, עמ’ 6

הישיבה התשעים ותשע (צט)

בחירת חברים וחברים־יועצים, עמ’ 7

הישיבה המאה (ק)

דברי אזכרה לפרופ’ שמואל אייזנשטדט ז”ל, עמ’ 7 ◆ הודעות, עמ’ 8 ◆ תיקון לישיבה צ”ח, עמ’ 9 ◆ אישור הצעת התקציב לשנת 1972-1971, עמ’ 10 ◆ מונחים בחוק ה”אומבודסמן”, עמ’ 13 ◆ כללים בנטיית השם – סיום הדיון בפרק ג: החולם, עמ’ 23

הישיבה המאה ואחת (קא)

דברים לזכרו של ד”ר משה זיידל ז”ל, עמ’ 25 ◆ הודעות, עמ’ 28 ◆ הוועדה להכנת הבחירה של חברים חדשים, עמ’ 28 ◆ אישור מונחי הספרנות, עמ’ 28 ◆ הצעות הוועדה לתקנת הלשון, עמ’ 35

הישיבה המאה ושתיים (קב)

הודעות, עמ’ 45 ◆ תיקונים בסדרי העבודה ובמבנה של מוסדות האקדמיה, עמ’ 45 ◆ שמות בעלי־חיים; יונקי נכר וזוחלי נכר, עמ’ 63 ◆ כללי השמות בכימיה האי־אורגנית, עמ’ 66

הישיבה המאה ושלוש (קג)

דברים לזכר פרופ’ י”י ריבלין, ז”ל, עמ’ 68 ◆ אישור מונחים בנגרות הבניין, עמ’ 70 ◆ הצעות הוועדה לתקנת הלשון, עמ’ 76

הישיבה המאה וארבע (קד)

הכרזה על פרסי זאלצמאן תשל”ב ותשל”ג, עמ’ 84 ◆ בחירת חברים, עמ’ 84 ◆ בחירת מוסדות האקדמיה, עמ’ 84

נספחים

  • הוועדים והוועדות: המינוח, עמ’ 85 ◆ הדקדוק, עמ’ 87 ◆ המילון ההיסטורי ללשון העברית, עמ’ 87 ◆ הפרסומים, עמ’ 88
  • מישיבת מועצת המערכת של המילון ההיסטורי, עמ’ 89