חיים אריה גינזברג

תרס"ד–תשנ"א, 1904–1990

  • נבחר לחבר בו' בטבת תשט"ז
  • נבחר לחבר־כבוד בל' בסיוון תשכ"א

חיים אריה גינזברג נולד במונטראול שבקנדה. למד באוניברסיטת לונדון וחי שנים אחדות בארץ. בשנת 1936 עבר לארצות הברית והחל ללמד בבית המדרש לרבנים בניו־יורק. בשנת 1941 היה לפרופסור.

תחומי מחקרו – העברית, המקרא והשפות השמיות הצפון־מערביות, ובהן הארמית והאוגריתית. היה עורך של התרגום החדש למקרא של The American Jewish Publication Society.

מפרסומיו

  • "מבעד למסורת" (תרצ"ד) (מאמר)
  • The Legend of Keret – A Canaanite Epic of the Bronze Age (1946)
  • כתבי אוגרית
  • ספר קוהלת בצירוף מבוא ופירוש