אפרים פורת

תרמ"ז–תשי"ט, 1887–1959

  • נבחר לחבר־יועץ בכ"ה בכסלו תשט"ו.
  • חבר ועד הלשון משנת תרצ"ה.
  • היה חבר ועדת הדקדוק וחבר הוועדות למונחי הרפואה והפסיכולוגיה.

אפרים פורת, יליד דינובוז שבפולין, הגיע ארצה בשנת 1909 ולמד בבית המדרש העברי למורים בירושלים. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה חזר לאירופה ולמד באוניברסיטאות של פראג, ברלין וגיסן, וקיבל תואר דוקטור. א' פורת היה מורה ומנהל בית המדרש למורים ביאסי ברומניה ומורה בגימנסיה "תרבות" בסורוקי (בסרביה) ובצ'רנוביץ' (בוקובינה). בשנת 1935 חזר לארץ והתיישב בירושלים.

עיקר עבודתו במחקר הלשון: מהדורה מדעית של פירושי אברהם אבן עזרא למקרא, שממנו נדפסו רק דפים לדוגמה. ספרו "לשון חכמים – לפי מסורות בבליות שבכתבי־יד ישנים" יצא לאור מטעם ועד הלשון העברית.