שמעון שרביט

 • נבחר לחבר־יועץ בשנת תשנ"ג
 • נבחר לחבר בשנת תשנ"ט

שמעון שרביט נולד בכ' בתמוז תרצ"ט (1939) בארפוד שבמחוז תאפילאלת במרוקו, ועלה ארצה בשנת תש"ט. הוא למד באוניברסיטת בר־אילן במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות ובמחלקה למקרא. הוא למד באנגלייה בלשנות כללית ולשונות שמיות, וכתב באוניברסיטת בר־אילן את עבודת הדוקטור "נוסחאותיה ולשונה של מסכת אבות" בשנת תשל"ו. הוא השתלם בהרווארד בבלשנות כללית ובבלשנות שמית.

שרביט היה פרופסור מן המניין במחלקה ללשון העברית באוניברסיטת בר־אילן. הוא עמד בראש המחלקה שש שנים ושימש ראש המכון למילונאות בשנים תשנ"ב–תשס"א. בשנת תשס"ה פרש לגמלאות.

שרביט שימש מרצה אורח באוניברסיטת ברנדייס, במכללה העברית בברוקליין (בוסטון) ובקולג' היהודי בלונדון. מתשנ"ה הוא הראש האקדמי של המכללה האקדמית אשקלון (מטעם אוניברסיטת בר־אילן) ומתשס"ה הוא רקטור המכללה.

תחומי עיסוקו המדעי: לשון חכמים, מסורות ההגייה והניקוד ולשון השו"ת.

פרופ' שרביט הוא פרסם חמישה ספרים ועשרות מאמרים מדעיים בכתבי עת, ערך קובץ מאמרים והשתתף בעריכת ארבעה קובצי מחקרים.

מפרסומיו

ספרים:

 • לשון חכמים [= יחידה 3 בקורס "פרקים בתולדות הלשון העברית"], תשס"ב
 • מסכת אבות לדורותיה: מהדורה מדעית, מבואות ונספחים, ירושלים תשס"ד
 • לשונה וסגנונה של מסכת אבות לדורותיה, באר שבע תשס"ו
 • פרקי מחקר בלשון חכמים, ירושלים תשס"ח
 • תורת ההגה של לשון חכמים (מסד נתונים), ירושלים תשע"ו
 • לשון וחברה – מבחר סוגיות בעברית הקלאסית והמודרנית [בהכנה]

מאמרים:

 • "לשון ההגדה של פסח", לשוננו לעם, מ–מא (תשמ"ט-תש"ן), עמ' 29–35
 • "מסורות כתיבתם והגייתם של שמות האל במרוצת הדורות", לשוננו ע   (תשס"ח), עמ' 599–614
 • "ה'נין' וה'נכד'– מן המקרא ללשון ימינו", עיוני מקרא ופרשנות ח (מנחות     ידידות והוקרה לאלעזר טויטו, בעריכת ש' ורגון ואחרים), רמת גן ואלקנה   תשס"ח, עמ' 165–173
 • "ה'התגוננות' המילולית מפני כוחן ה'מאגי' של המילים", חקרי מערב ומזרח – לשונות, ספרויות ופרקי תולדה (מוגשים ליוסף שיטרית), ירושלים תשע"א, עמ' 331–361.

עריכה:

 • (עם מ"צ קדרי) מחקרים בלשון העברית ובספרות התלמודית (ספר זיכרון למנחם מורשת), רמת גן תש"ם
 • (עם מ"צ קדרי) מחקרים בלשון העברית לתולדותיה (=בלשנות עברית 33–35) (ספר יובל לגד בן־עמי צרפתי), רמת גן תשנ"ב
 • מחקרים בלשון העברית העתיקה והחדשה (ספר יובל למנחם צבי קדרי), רמת גן תשנ"ט
 • (עם משה בר־אשר ומשה עמאר), קהילת פאס-אלף שנות יצירה, רמת גן תשע"ג
 • (עם משה בר־אשר ואלימלך וסטרייך), מחקרי מערב ומזרח (ספר יובל לכבוד פרופ' הרב משה עמאר), ירושלים תשע"ח

רשימות באתר האקדמיה

 • בחירות לחברים (ש' שרביט), אקדם 14, עמ' 1
 • לשון חומדת לצון בספרות הרבנית, אקדם 16, עמ' 6