מלכה זמלי

  • נבחרה לחברה־יועצת בשנת תשע"ג
  • נבחרה לחברה מלאה בשנת תשע"ז

מלכה זמלי הייתה מזכירה מדעית של האקדמיה ללשון העברית תחילה בלשכת האקדמיה בתל אביב ואחר כך בירושלים. בעבודתה התמקדה בענייני המינוח (מעקב אחרי החלטות של ועדות מינוח ומתן הערות והצעות לחידושים) ובמתן תשובות לציבור, וסייעה גם בתחום התעתיק.

מ' זמלי הייתה חברה בוועדה למונחי ספרנות והייתה נציגת האקדמיה בוועדה למונחי איכות הסביבה (שפעלה בשיתוף עם האקדמיה במכון התקנים) ובכלל זה בתת־ועדה למונחי חירום.

מלכה זמלי חברה בוועדה למילים בשימוש כללי ובוועדת המינוח המרכזית, והיא נציגת האקדמיה בוועדות למונחי אלקטרוניקה ולמונחי טכנולוגיית המידע במכון התקנים (בוועדות אלה כיהנה גם כשהייתה עובדת האקדמיה). משנת תשע"ב היא נציגת האקדמיה במועצת הרשות הלאומית לתרבות היידיש.