הוועדה למונחי אלקטרוניקה

הוועדה למונחי אלקטרוניקה הוקמה בחורף תשנ"ח (דצמבר 1997), והיא משותפת למכון התקנים הישראלי (יחידת העריכה וההוצאה לאור) ולאקדמיה ללשון העברית.

הוועדה מתכנסת במשרדי מכון התקנים בתל־אביב מדי שלושה שבועות ודנה ברשימות מונחים על פי המלצות חבריה ועל פי מידת השימוש של המונחים בתחומי המקצוע.

הפרק הראשון בעבודת הוועדה – לוחמה אלקטרונית – אושר במליאת האקדמיה בשנת תשס"ז (2007).

הפרק השני שדנה בו הוועדה היה תקשורת רדיו וטלוויזיה. הרשימה אושרה במליאת האקדמיה בשנת תשע"ז.

הוועדה ממשיכה בקביעת מונחים חדשים בתחום האלקטרוניקה.

חברי הוועדה

 • יושב ראש הוועדה: ד"ר יעקב בעל שם
 • אבי גבעון, חברת אלתא (ממלא מקום יו"ר הוועדה משנת תש"ף)
 • ד"ר ראובן אורן, אורגון, כתיבה טכנית
 • ד"ר דוד ברלה, אוניברסיטת תל־אביב
 • חוסה סוסלי, צה"ל
 • דרור קן דרור, חברת החשמל
 • שלמה ירדני
 • עוז עזריאלי, חברת החשמל
 • ד"ר יצחק יזרעאלי (ריכז את הוועדה עד שנת תשע"ח)
 • ד"ר יעקב שטיין, אוניברסיטת תל־אביב (משנת תש"ף)

מן האקדמיה ללשון העברית:

 • מלכה זמלי (עד שנת תשע"ח)
 • דורון רובינשטיין (משנת תשע"ט)

מרכזת הוועדה משנת תשע"ט: ויקי טפליצקי בן־סעדון

חברים בעבר

פרופ' אורי שמעוניעזרא נוריאל ז"ל;  פרופ' שרגא אירמאי ז"ל, נדב לבנוןאלברט קלואמנון גפניעודד פורזרפי טרםשלמה ירדני, אהרון גד ז"ל.

מזכירת הוועדה בעבר: ציפי לוי, מכון התקנים