צילום של יהודית הנשקה

יהודית הנשקה

 • נבחרה לחברה־יועצת בשנת תשע"ג
 • נבחרה לחברה מלאה בשנת תשע"ז
 • חברה בוועדה למונחי בריאות הציבור
 • חברת המנהלה (מתשע"ח)

יהודית הנשקה היא פרופסור בחוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה. בשנת תשס"א (2001) השלימה כתיבת עבודת הדוקטורט בהצטיינות יתרה בנושא 'המרכיב העברי בלשון הערבית של יהודי תוניסיה'.

מפרסומיה

ספר

 • לשון עברי בדיבור ערבי: אוצר המלים העברי בערבית המדוברת של יהודי תוניסיה – מילון ודקדוק, מוסד ביאליק: ירושלים תשס"ז

עריכה

 • י' הנשקה וס' רוזמרין (עורכים), דעת לשון, א – מחקרים בלשון העברית לתקופותיה, החוג ללשון העברית, המכללה האקדמית 'אפרתה', ירושלים תשס"ח
 • י' הנשקה, ת' צבי, א' ממן (עורכים), כרמלים (העברית ואחיותיה), י, תשע"ד (בדפוס)

מאמרים

 • "השקיעים העבריים שבפי יהודי ג'רבה", מסורות – מחקרים במסורות הלשון ובלשונות היהודים ה (תשנ"א), עמ' 77–118
 • "המרכיב העברי בערבית המדוברת של יהודי תוניסיה", בתוך: ח' סעדון (עורך), תוניסיה, ירושלים תשס"ה, עמ' 275–280
 • "מסורות הלשון של עדות ישראל כראי לתולדות הלשון העברית", בתוך: י' רוזנסון ואחרים (עורכים), במשעולי עבר יהודי – ספר יובל לד"ר צ' גסטווירט, ירושלים תשס"ו, עמ' 393–400
 • תופעות ודרכים בנטיית הפועל העברי: הפועל במרכיב העברי שבפי יהודי תוניסיה", לשוננו ע (תשס"ז), עמ' 679 – 695
 • "עיתונות עברית בערבית יהודית: 'הארץ' ו'הדואר' בג'רבה – לאופיים של שני תרגומים", מסורות יג-יד (תשס"ז), עמ' 89–104
 • "המרכיב העברי בערבית המדוברת של יהודי תוניסיה: ראי לעולמה של קהילה", פעמים 113 (סתיו תשס"ח), עמ' 51–65
 • "הטעמת מלעיל בלשון חכמים", א' ממן ואחרים (עורכים), שערי לשון: מחקרים בלשון העברית, בארמית ובלשונות היהודים מוגשים למ' בר־אשר, ג, ירושלים תשס"ח, עמ' 320-333
 • "איזוגלוסות בתוניסיה: עדותו של המרכיב העברי בערבית היהודית המדוברת", א' חזן וח' סעדון (עורכים), תרשיש – מחקרים ביהדות תוניסיה ומורשתה, רמת־גן תשס"ט, עמ' 257–267
 • "העיצורים הנחציים בכתב יד קיימברידג' שלמשנה", לשוננו עב (תש"ע), עמ' 421-450 
 • "מקומן של לשונות היהודים בתחיית העברית", עת־מול 214 (תשע"א), עמ' 17–20
 • "פרשת מחלוקת השחיטה בג'רבה: היסטוריה, לשון והלכה – על פי שו"ת מכתב יד", מ' בר־אשר וס' פראד (עורכים), מחקרים בתרבותם של יהודי צפון אפריקה, ירושלים תשע"ב, עמ' 69–105
 • "הניקוד בכתב יד קיימברידג': בין אשכנז לאיטליה", לשוננו עד (תשע"ב), עמ' 143–163
 • "על לשון הפריפריה הישראלית – בין שיבוש לשאִילה", מחקרים בלשון יד-טו (תשע"ג), עמ' 175–186
 • "קוים ללשונה של דוברת דו־לשונית ממוצא מזרחי – בין אידיולקט לסוציולקט", מחקרים בעברית מדוברת, אוניברסיטת תל אביב (בדפוס)
 • "מלשון דיבור ללשון דיבור: לשונות היהודים כמנוף לתחיית העברית", בלשנות עברית 68 (תשע"ד), עמ' 39–51
 • "הכתיב בכתב יד קיימברידג' למשנה – תנועת i", נטעי אילן, מחקרים בלשון העברית ובאחיותיה מוגשים לאילן אלדר, ירושלים 2014
 • “Hebrew Proverbs and Sayings in Tunisian Judeo-Arabic: A Morphological, Syntactic and Semantic Analysis," F. Aspesi et al. (eds.), Il Mio Cuore E A Oriente:לבי במזרח – Studi di Linguistica Storica, Filologia e Cultura Ebraica Dedicati a Maria Luisa Mayer Modena, Milano 2008, pp. 477 – 491. 
 • "Oral Language Traditions and Classical Hebrew: Phonological and Morphological Phenomena," Revue des etudes juives, 168 (2009), pp. 181- 194. 
 • “Gutturals in MS Cambridge of the Mishnah: A Historical-Linguistic Study of Rabbinic Hebrew Traditions,” Hebrew Studies, 52 (2011), pp. 261-290
 • ‘The Role of the Hebrew Element in Judeo-Languages in the Revival of Spoken Hebrew”, Revue des etudes juives, 172 (2013), pp. 169-187. 
 • “Different Hebrew Traditions”, M. Bar-Asher and S. Fraade (eds.), Studies in the History and Culture of North African Jewry, Yale University Press 2012, , pp. 109-124 
 • "The Byzantine Hebrew Tradition as Reflected in MS Cambridge of the Mishnah.", Journal of Jewish Studies (in print)
 • The Judeo-Arabic Origins of Modern Israeli Idioms and Proverbs", In Studies in the History and Culture of North African Jewry 2, Yale University Press (in print).
 • "Sara Shilo’s No Gnomes Will Appear: A Linguistic Analysis", Hebrew Studies , 54 (2013), pp. 265-284

ערכים באנציקלופדיה (G. Khan (ed.), Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics)

 • “Biblical Hebrew, orally transmitted reading traditions down to modern times (general overview and classification of traditions).
 • “Tunisian reading traditions of Hebrew"
 • “Stress in Various Pronunciation traditions of Hebrew (Biblical and Rabbinic)”
 • "The Judeo-Languages and the Revival of Spoken Hebrew"
 • "Registers in Modern Hebrew"