צילום של שלמה נאה

שלמה נאה

 • נבחר לחבר־יועץ בשנת תשנ”ט
 • נבחר לחבר בשנת תשס”ה
 • יו”ר ועדת המינוח המרכזית מתשס”ה עד תשע”ב

שלמה נאה נולד בכ”א בתשרי תשט”ו (1954) בירושלים. הוא למד באוניברסיטה העברית בירושלים בחוגים לתלמוד וללשון העברית. הוא כתב באוניברסיטה העברית את עבודת הדוקטור “לשון התנאים בספרא על פי כ”י רומי 66” בשנת תש”ן.

שלמה נאה הוא פרופסור בחוגים לתלמוד ולמחשבת ישראל באוניברסיטה העברית ועמית במכון שלום הרטמן בירושלים.

תחום עיסוקו המדעי: התלמוד ולשון חז”ל.

נאה פרסם כארבעים מאמרים מדעיים בכתבי עת בארץ ובחוץ לארץ.

מפרסומיו

 • “על גבול הדקדוק והמילון”, מחקרים בלשון, ה–ו (ספר היובל לישראל ייבין; תשנ”ב), עמ’ 313-277
 • “אין אם למסורת, או: האם דרשו התנאים את כתיב התורה שלא כקריאתו המקובלת?”, תרביץ סא (תשנ”ב), עמ’ 448-401
 • “שתי סוגיות נדושות בלשון חז”ל”, מחקרי תלמוד ב, מוקדש לזכרו של פרופ’ א”ש רוזנטל, ירושלים תשנ”ג, עמ’ 392-364
 • “‘בורא ניב שפתיים’: פרק בפנומנולוגיה של התפילה על פי משנת ברכות ד, ג; ה, ה”, תרביץ סג (תשנ”ד), עמ’ 218-185
 • “מבנהו וחלוקתו של מדרש תורת כהנים, (א) מגילות (לקודיקולוגיה התלמודית הקדומה)”, תרביץ סו (תשנ”ז), עמ’ 515-483; “(ב) פרשות, פרקים, הלכות”, תרביץ סט (תש”ס), עמ’ 104-59
 • “סדרי קריאת התורה בארץ ישראל: עיון מחודש”, תרביץ סז (תשנ”ח), עמ’ 187-167
 • “אומנות הזיכרון, מבנים של זיכרון ותבניות של טקסט בספרות חז”ל”, מחקרי תלמוד, ג, ירושלים תשס”ה, עמ’ 589-543

רשימות באתר האקדמיה

 • בחירות לחברים יועצים (ש’ נאה), אקדם 14, עמ’ 1
 • “נוולא” – על הנשים האורגות בתלמוד הבבלי, אקדם 21, עמ’ 6
 • בחירות חברים (ש’ נאה), אקדם 28, עמ’ 1
 • המינוח המקצועי בימינו, אקדם 32, עמ’ 3
 • לפשר חותם שנמצא ליד הכותל המערבי, אקדם 48, עמ’ 6–7

דוא”ל [email protected]