מרדכי מישור

 • נבחר לחבר בשנת תשס"ט
 • חבר בוועדת הדקדוק

מרדכי מישור נולד בשנת תרצ"ט בבואנוס־איירס, ארגנטינה, ושם קיבל חינוך יסודי ותיכוני כללי ויהודי. הוא עלה לארץ בשנת תשכ"ג ולמד באוניברסיטה העברית בירושלים; קיבל תואר ראשון במקרא ובלשון העברית ותואר שני בלשון העברית; בתשמ"ג קיבל תואר שלישי על סמך עבודתו על "מערכת הזמנים בלשון התַנאים" בהדרכת פרופ' זאב בן־חיים.

משנת תשכ"ז עבד מישור במדור לספרות העתיקה במפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית, ומשנת תשמ"ט עמד בראש המדור עד לפרישתו בתשס"ה.

תחום עיסוקו המדעי: לשון חז"ל והמילונאות העברית.

מישור פרסם מחקרים רבים על העברית לרבדיה ולמסורותיה, וחיבר עם שושנה בהט את מילון ההווה (תשנ"ה).

מפרסומיו

 • "חקר מסורות אשכנז: בדרך לשיטה", מסורות ג–ד (תשמ"ט), עמ' 87–127
 • "הבחנה הווה/עתיד – עיון דיאכרוני", דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות, חטיבה ד, א, ירושלים תש"ן, עמ' 77–84 
 • "עה"פ רפה במקור 'לִפְעֹל'", חקרי עבר וערב מוגשים ליהושע בלאו, ירושלים תשנ"ג, עמ' 383–395
 • "טוזיג או לא טוזיג – זו השאלה", לשוננו לעם מו, ב (תשנ"ה), עמ' 71–74
 • "סוגיות מדעיות בהכנת מילון שימושי", פרקים בעברית לתקופותיה, אסופת זיכרון לשושנה בהט, אסופות ומבואות בלשון, ב, ירושלים תשנ"ז, עמ' 265–271
 • "על הניקוד בכתב יד ארפורט של התוספתא", לשוננו סד (תשס"ב), עמ' 231–241
 • "הניקוד שלנו על פרשת דרכים", לשוננו לעם נה (תשס"ה–תשס"ו), עמ' 121–150; "תשובה על התגובות", עמ' 189–196
 • "העברית שבקערות ההשבעה מבבל", א' ממן, ש' פסברג וי' ברויאר (עורכים), שערי לשון: מחקרים בלשון העברית, בארמית ובלשונות היהודים מוגשים למשה בר־אשר, ירושלים תשס"ח, ב, עמ' 204–227
 • "שלוש תופעות בלשון המוקדמת", לשוננו עג (תשע"א), עמ' 107–115
 • "השתקפויות של נוסח אחר בניקוד כתב יד ארפורט של התוספתא", לשוננו עד (תשע"ב), עמ' 165–193
 • התגבשות אוצר המילים המוקדם: עבודת שדה, ירושלים תשע"ה
 • The Philological Treatment of Ancient Texts: The Experience of the Historical Hebrew Dictionary Project, International Journal of Lexicography, Vol. 15 No. 2 (June 2002), pp. 132–138

רשימות באתר האקדמיה

 • "הניקוד והבעיה היהודית: א. הניקוד ומסורות ההגייה", אקדם 29, עמ' 7-6; "ב. הניקוד הטברני והמציאות שלנו", אקדם 30, עמ' 6–7
 • שאלת הכתיב נֵיעורה?, אקדם 25, עמ' 3
 • הניקוד והבעיה היהודית, אקדם 29, עמ' 6
 • הניקוד והבעיה היהודית (המשך מגיליון 29), אקדם 30, עמ' 6
 • פוֹרש ועוֹזב – במה נְנוּחם? (דברים במסיבת הפרֵדה לד"ר מרדכי מישור עם צאתו לגמלאות מאת ברכה דלמצקי־פישלר), אקדם 31, עמ' 3
 • על "אֵלּוּ" וָ"אֵילוּ", אקדם 37, עמ' 7
 • בחירות לחברים, אקדם 40, עמ' 3

ראו עוד: מאמרים מאת מרדכי מישור