צילום של חיים כהן

חיים א' כהן

 • נבחר לחבר־יועץ בשנת תשס"ג
 • נבחר לחבר בשנת תשס"ח
 • עורך המילון ההיסטורי ללשון העברית (מתשע"א)
 • חבר המנהלה (מתש"ע)
 • חבר ועדת הדקדוק, יו"ר הוועדה מטבת תש"ע עד טבת תשע"ג
 • היה עורך לשוננו לעם (תשנ"ד–תשס"ב), מזכיר מערכת לשוננו (תשס"א-תש"ע) וחבר מערכת "העברית" (עד תשע"ז).

חיים א' כהן נולד בה' באדר תש"ט (1949) בתל אביב. הוא למד באוניברסיטת תל אביב בחוגים ללשון העברית ולשפה וספרות ערבית, ובה כתב את עבודת הדוקטור "ההיצב התחבירי של הכינויים בלשון התנאים" (תשנ"ב).

כיום הוא פרופסור חבר בחוג ללשון העברית באוניברסיטת תל אביב. בשנים תשע"א-תשע"ה כיהן כראש בית הספר למדעי היהדות באוניברסיטה זו.

תחום עיסוקו המדעי: לשון חז"ל ומסורות הלשון בסידור התפילה.

פרופ' כהן פרסם יותר משלושים מאמרים מדעיים בכתבי עת בארץ, ושני ספרים פרי עטו נמצאים בהכנה לדפוס. כן שימש חבר המערכת של מילון "רב מילים" (שבעריכתו הראשית של י' שויקה).

מפרסומיו

 • עיונים בלשון חז"ל – פרקים בדקדוק הכינויים בלשון התנאים (בדפוס)
 • "השימוש בכינוי המושא הדבוק בלשון המשנה", לשוננו מז (תשמ"ג), עמ' 231-208
 • "נטיית 'אין' בלשון חכמים", תעודה ו (תשמ"ח), עמ' 42-37
 • "הצטרפות הכינוי אל צירופי סמיכות בלשון התנאים", מחקרים בלשון ד (תש"ן), עמ' 218-205
 • "שמות עצם בתחילית מ"ם במשנה", מסורות ט–יא (תשנ"ז), עמ' 113-101
 • "דקדוק העברית המתחדשת ומקורות יניקתו", לשוננו לעם מט, ג (תשנ"ח), עמ' 117–131
 • "דקדוקי לשון התפילה ומסורות לשון חז"ל העולות מהן", לשוננו סב (תשנ"ט), עמ' 283-258
 • "תצורתו של בינוני נפעל בלשון חז"ל", מחקרים בשומרונות בעברית ובארמית מוגשים לאברהם טל, ירושלים תשס"ה, עמ' 228-213
 • "קביעות תקן בלשון – חדשים גם ישנים", מאתיים וחמישים שנות עברית חדשה (תשס"ט), עמ' 33–54

רשימות באתר האקדמיה