יוחנן ברויאר

 • נבחר לחבר־יועץ בשנת תשס”א
 • נבחר לחבר בשנת תשס”ט
 • חבר ועדת הדקדוק, יו”ר הוועדה משנת תש”ף
 • חבר הוועדה למילים בשימוש כללי עד תשע”ו, יו”ר הוועדה בשנים תשס”ה–תשע”א

יוחנן ברויאר נולד בכ’ במנחם־אב תשי”ד (1954) ברחובות. הוא למד בישיבת ההסדר הר עציון ובחוגים לתלמוד וללשון העברית באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא כתב את עבודת הדוקטור “העברית בתלמוד הבבלי על פי כתבי היד של מסכת פסחים” בשנת תשנ”ג.

ברויאר הוא פרופסור בחוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית בירושלים ושימש בו ראש החוג. הוא שימש גם ראש היחידה להוראת עברית בבית הספר לתלמידי חוץ לארץ. הוא עורך עם פרופ’ שמואל פסברג את כתב העת “מחקרים בלשון”.

תחום עיסוקו המדעי: לשון חז”ל, לשון הגאונים, ארמית בבלית ולשונו של עגנון.

פרופ’ יוחנן ברויאר – קורות חיים

מפרסומיו

ספרים

מאמרים

 • “‘פעל’ ובינוני בתיאורי טכס במשנה”, תרביץ נו (תשמ”ז), עמ’ 299–326
 • “על גלגולי לשון חז”ל בתלמוד הבבלי”, מחקרי תלמוד, ב, קובץ מחקרים בתלמוד ובתחומים גובלים, מוקדש לזכרו של פרופ’ אליעזר שמשון רוזנטל, ירושלים תשנ”ג, עמ’ 91–126
 • שינוי המין בהשפעת הארמית הבבלית“, לשוננו לעם, מב ב (תשנ”א), עמ’ 43–52
 • “גדול מרב רבי, גדול מרבי רבן, גדול מרבן שמו”, תרביץ סו (תשנ”ז), עמ’ 41–59
 • “תפקיד המילית ‘קא’ בארמית הבבלית”, לשוננו ס (תשנ”ז), עמ’ 73–94
 • “הרכיב העברי בארמית של התלמוד הבבלי”, לשוננו סב (תשנ”ט), עמ’ 23–80
 • “מוצאו והוראתו של הביטוי ‘ממלא מקום”‘, לשוננו סה (תשס”ג), עמ’ 249–260

רשומות באתר האקדמיה

בחירות לחברים יועצים (י’ ברויאר), אקדם 18, עמ’ 1
השפעת התלמוד הבבלי על צורתה של העברית החדשה, אקדם 38, עמ’ 6
בחירות לחברים (י’ ברויאר), אקדם 40, עמ’ 3

קישורים חיצוניים

יוחנן ברויאר בוויקיפדיה