חיים באר

  • נבחר לחבר־יועץ בשנת תשנ"ז
  • נבחר לחבר בשנת תשע"ב

חיים באר נולד בשנת תש"ה בירושלים. ספריו נוצות (תש"ם) ועת הזמיר (תשמ"ח) הוציאו את טבעו כיוצר חשוב ובעל לשון. בשנת תשנ"ב פרסם את ספרו על ביאליק, ברנר ועגנון גם אהבתם גם שנאתם.

חיים באר הוא חתן פרס ראש הממשלה על שם אליעזר בן־יהודה ללשון העברית לשנת תשע"ג.

מספריו

  • שעשועים יום יום, תל אביב 1970
  • נוצות, תל אביב 1979
  • עת הזמיר, תל אביב 1987
  • גם אהבתם גם שנאתם – ביאליק, ברנר, עגנון: מערכות־יחסים, תל אביב 1992
  • חבלים, תל אביב 1998
  • לפני המקום, תל אביב 2007
  • אל מקום שהרוח הולך, תל אביב 2010
  • מזיכרונותיה של תולעת ספרים: מסעות בעקבות סופרים וספרים, תל אביב 2011

רשימות באתר האקדמיה

חיים באר – קורות חיים, אקדם 11, עמ' 7