אילן אלדר

תש"ד–תשפ"ד, 1944–2024

 • נבחר לחבר־יועץ בשנת תשמ"א
 • נבחר לחבר בשנת תשנ"א

אילן אלדר נולד באלול תש"ד (1944) בחיפה. הוא למד ספרות ולשון עברית ומקרא לתואר הראשון באוניברסיטת חיפה, ולשון עברית לתואר השני והשלישי באוניברסיטה העברית בירושלים. את עבודת הדוקטור על "מסורת הקריאה הקדם־אשכנזית" הוא סיים בשנת תשל"ז. אלדר היה פרופסור מן המניין בחוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה. הוא היה ראש החוג ללשון העברית בשנים תשמ"ד–תשמ"ט, דקן לימודים מתקדמים בשנים תשנ"א–תשנ"ו וראש החוג לסיעוד מתשס"א. הוא שימש חבר בוועד המנהל של האיגוד העולמי למדעי היהדות. אלדר היה חבר הוועדה העליונה של המועצה להשכלה גבוהה למינוי פרופסורים במוסדות להכשרת עובדי הוראה.

תחומי עיסוקו המדעי: תורת הלשון העברית של ימי הביניים, חקר מסורות הלשון הקדמוניות של העברית ותכנון לשון בישראל.

אלדר פרסם שני ספרים ועשרות מאמרים מדעיים בכתבי עת בארץ ובחוץ לארץ.

מפרסומיו

 • לתולדות הבלשנות העברית בימי הביניים: האסכולה האנדלוסית, ירושלים תשע"ד
 • תורת הקריאה במקרא, ירושלים תשנ"ד
 • "משנתו הדקדוקית של ר' יהודה חיוג' הספרדי", לשוננו נד (תש"ן), עמ' 169–182
 • "ראשית המילונאות העברית במזרח", מחקרים בלשון ה-ו (תשנ"ב), עמ' 355–382
 • "לתולדות המחלוקת הדקדוקית בין אבן ג'נאח לשמואל הנגיד בעקבות גילויו של קטע גניזה מן 'ספר ההכלמה' לאבן ג'נאח", מחקרים בלשון העברית ובלשונות היהודים מוגשים לשלמה מורג, ירושלים תשנ"ו, עמ' 41–62
 • "ראשיתה של תורת הלשון העברית – רב סעדיה גאון בין תאוריה למעשה", הלשון העברית בהתפתחותה ובהתחדשותה, ירושלים תשנ"ו, עמ' 102–126
 • "ספר 'מהלך שבילי הדעת' למשה קמחי (מאה י"ב) והטכניקה האנליטית של הפרדיגמה הדקדוקית", מסורות ט–י–יא (תשנ"ז), עמ' 193–208
 • "הגלוסוגרפיה המקראית באזור הדיבור הערבי", העברית ואחיותיה א, חיפה תשס"א, עמ' 23–38
 • תכנון לשון בישראל, ירושלים תש"ע
 • לתולדות הבלשנות העברית בימי הביניים: האסכולה האנדלוסית, ירושלים תשע"ד
 • "The Grammatical Literature of Medieval Ashkenazi Jewry", Hebrew in Ashkenaz, Oxford 1993, pp. 26–45

רשימות באתר האקדמיה

לזכרו