אריה אולמן

המדור לספרות הגאונים

 • עובד באקדמיה משנת תשע"ה (2014)

חיבורים לקבלת תואר

 • תואר דוקטור: "השדה הסמנטי של מלבושים בלשון המקרא", אוניברסיטת בר אילן, 2004

פרסומים נבחרים

 • "התפתחויות סמנטיות בלשון חז"ל – השדה הסמנטי של תענוג", דברי החוג הישראלי לבלשנות (מפגשים 29 ו-31), חוברת 20 (2015), 80-61
 • "לימוד המשנה השבועי – עדויות מהגניזה", נטועים יט (2015), עמ' 171-196
 • "סדר אליהו רבה – קווים ייחודיים של הלשון", מים מדליו 26-25 (תשנ"ד-תשנ"ה), עמ' 193-175
 • "מקור כתוב לאגדה תלמודית אחת", אורשת ה (תשע"ד), עמ' 107-95
 • "חלומות באספמיא או châteaux en Espagne?" הד האולפן החדש 102 (קיץ תשע"ד), עמ' 98-94
 • "בית שעאר, הנזיר לאזאר והפעילות הרוסית בהרי גוש עציון במחצית הראשונה של המאה העשרים", על אתר יח (שבט תשע"ד), עמ' 58-39
 • "האם אכן אמר מתתיהו מי ל' אליי", המעיין נד,ב (208), תשע"ד, עמ' 27-22
  תולדות המילה 'ממולח', הד האולפן החדש, 101 (סתיו תשע"ג), עמ' 167-158
  מערכת מידות האורך בתקופת המשנה – בין סמנטיקה לחקר התרבות", נטועים יח (תשע"ג), עמ' 153-143
 • "החשיבה המטה־לשונית של חז"ל – זמן־אספקט־מודוס", דברי המפגש השנתיים של החוג הישראלי לבלשנות על שם חיים רוזן 19, 2013, עמ' 38-15
 • "האם היה מצפון לדויד המלך? לתולדות המושג והמונח 'מצפון'", בלשנות עברית 55 (תשס"ה), עמ' 14-7.
 • "מה יסייע לתלמידי האולפן להכיר את אוצר לשון המקרא?", הד האולפן החדש 85, תשס"ג, עמ' 77-73
 • ""יהודים זייפו את התורה": קריאה חדשה של האשמה ישנה", דברי הכנס ה-15 של לימודי היהדות בחבר העמים "ספר", 2008, כרך ב', עמ' 100-90 [ברוסית]
 • "הסיפור החסידי שמתפקד כמו נוסחת הלחש", ביטאון האוניברסיטה העברית 28, 2005, עמ' 130-117[ברוסית] .
 • "כיסויי ראש בתנ"ך: ניתוח קבוצה לקסית-סמנטית", דברי הכנס הבין-אוניברסיטאי ה- 2 של פילולוגים, מוסקבה, 2001 [ברוסית]
 • "מקריאת הטקסט אל תלמוד תורה: מגילת רות", בית הספר היהודי החדש 9, 2001, עמ' 80-71 [ברוסית]
 • כל פירושי רבי אברהם אבן עזרא לספר בראשית בתרגום לרוסית עם הערות וביאורים, תרגום וביאור: אריה אולמן, 2014, מוסקבה
 • “Cultural History through a Semantic Prism: The Length Measures in the Jewish Culture in the Hellenistic Time”, Review of Rabbinic Judaism, 15:1, 2012, pp. 99-110