מונחי טכנולוגיית המידע – מן הפרק מציאות מדומה – שאושרו בשנת תשע"ד

לקובץ PDF

למד לשונך 110 - התשע"ו 2015