חדלות פירעון

הצירוף חדל פירעון (insolvent) מציין אדם, ארגון ואף מדינה שאינם יכולים לפרוע את חובם.

הרכיב הראשון בצירוף הוא שם התואר חָדֵל. בצורת הנסמך הצירי משתנה לפתח: חֲדַל־פירעון, כמו זָקֵן–זְקַן־(חברי הכנסת), חָסֵר–חֲסַר־(סבלנות). צורת הנקבה היא חַדְלַת פירעון, כמו חַסְרַת סבלנות.

ומה ניקודה של הצורה המופשטת חדלות?

למילים רבות במשקל פָּעֵל יש צורה מופשטת הבנויה בתוספת הסיומת ־וּת למילה ובשימור הצירי: אָבֵל–אֲבֵלוּת, בָּשֵׁל–בְּשֵׁלוּת, דָּבֵק–דְּבֵקוּת, חָבֵר–חֲבֵרוּת, כָּבֵד–כְּבֵדוּת, מָלֵא–מְלֵאוּת, עָיֵף–עֲיֵפוּת, שָׁכֵן–שְׁכֵנוּת, תָּקֵף–תְּקֵפוּת. ואולם בכמה מקרים נוצרה מילה במשקל פַּעְלוּת: עָרֵב–עַרְבוּת, כָּשֵׁר–כַּשְׁרוּת, עָצֵל–עַצְלוּת.

על פי השימוש הרווח במילה 'חדלות' החליטה ועדת הדקדוק של האקדמיה לצרף מילה זאת לקבוצת המילים במשקל פַּעְלוּת, ולפי זה: חַדְלוּת פירעון.

נעיר כי למילים אחרות במשקל פָּעֵל יש צורות מופשטות במשקלים נוספים, למשל: זָקֵן–זִקְנָה, אָשֵׁם–אַשְׁמָה, שָׁלֵו–שַׁלְוָה, שָׂבֵעַ–שֹׂבַע, יָפֶה–יֹפִי, קָשֶׁה–קֹשִׁי, עָמֵל–עָמָל, צָמֵא–צָמָא, חָסֵר–חִסָּרוֹן.

נוסיף כי המונח ההפוך ל'חדל פירעון' הוא כְּשִׁיר פירעון (solvent), והשם המופשט הוא כְּשִׁירוּת פירעון.