הוועדה לזואולוגיה

תולדות הוועדה

ועדה לקביעת שמות בעלי חיים פעלה כבר בימי ועד הלשון, ולאחר כינון האקדמיה הוקמה בתל־אביב בשנת תשי"ח הוועדה לזואולוגיה ביוזמת החברה לזואולוגיה בישראל במטרה לתת שמות עבריים לבעלי החיים בארץ ישראל, בימיה ובשמיה, ואף לקצת בעלי החיים שבנכר. עד שנות השמונים של המאה העשרים פורסמו מפרי עמלה של הוועדה חמש רשימות (ראו להלן). רשימות נוספות לא הגיעו לכלל אישור במוסדות האקדמיה. בשנת תשמ"ט (1989) חדלה הוועדה הוותיקה לפעול.
בשנת תשנ"ה (1995) הוקמה הוועדה מחדש, והפעם מרכז פעילותה בבית האקדמיה ללשון העברית בירושלים. הוועדה פועלת מאז ברציפות למעט פרקי זמן של השבתה חלקית.

חברי הוועדה

יו"ר הוועדה:

 • פרופ' יוסף הלר, האוניברסיטה העברית (יו"ר מתשע"ז)

אנשי המקצוע:

 • ד"ר עוז בן־יהודה, מכללת אחווה (מתשע"ז)
 • ד"ר דני גולני, האוניברסיטה העברית
 • ד"ר ליאת גדרון, משרד החקלאות (מתשע"ח)
 • ד"ר אפרת גביש־רגב, האוניברסיטה העברית (מתשע"ז)
 • חגי הלל, מורה לביולוגיה, בית הספר רנה קסן
 • ד"ר זוהר ינאי, אוניברסיטת תל אביב
 • דפנה לב, אוניברסיטת תל אביב (מתשפ"א)

מן האקדמיה ללשון העברית:

 • פרופ' סיריל אסלנוב
 • פרופ' מרדכי כסלו
 • ד"ר קרן דובנוב (המזכירות המדעית של האקדמיה ומכללת דוד ילין)

מרכז הוועדה: ד"ר ברק דן (מזכיר מדעי באקדמיה; משנת תש"ף)

בשנת תשע"ה החלה הוועדה לדון בשמות בסדרת הזבובאים.
בשנת תשע"ז–תשע"ח דנה הוועדה בשמות סדרות החרקים, בשמות משפחות וסוגים בסדרת הזבובאים, בסדרת הפרפראים, בעכבישנים ובעקרבאים.
בשלהי שנת תשע"ח ובשנת תשע"ט נדונו קווצי העור (כוכבי־ים, קיפודי־ים, מלפונני־ים) בהשתתפות ד"ר עמרי ברונשטיין; כן נדונו הטחביות ושמות עכבישים.
בשנת תש"ף דנה הוועדה בשמות עכבישים (משפחות ומינים), בשמות מדוזות ביוזמת ד"ר דור אדליסט ובהשתתפותו; ובשמות חיפושיות בהשתתפות אריאל לייב פרידמן (לייבעלע).
בשנת תשפ"א נמשך הדיון בחיפושיות ונדונו גם שמות היתושים בישראל.
בשנת תשפ"ב נדונו שמות אלמוגי ישראל, ונמשך הדיון בחיפושיות.

חברי הוועדה בעבר

חברים שפרשו:
פרופ' יהודה ל' ורנר, פרופ' יעקב זוסמן (מן האקדמיה); פרופ' זאב ארד (מכותב; הטכניון), ד"ר נטע דולצ'ין (אוניברסיטת תל אביב, תשע"ד–תשע"ח), ד"ר דני סימון (אוניברסיטת תל אביב, תשע"ח–תשע"ט)

חברים שהלכו לעולמם
אנשי המקצוע: פרופ' דב פור ז"ל (יו"ר בשנים תשנ"ה–תש"ס), ד"ר אמנון פרידברג ז"ל (תשע"ד–תש"ף)
חברי האקדמיה: פרופ' גד בן־עמי צרפתי ז"ל, פרופ' יהודה רצהבי ז"ל; פרופ' דוד טלשיר ז"ל.

מרכזי הוועדה בעבר
ד"ר קרן דובנוב (תשנ"ה–תשע"ג); יונה גונופולסקי (תשע"ד–תשע"ה); רונית גדיש (תשע"ז–תש"ף).

חברי הוועדה הוותיקה
אנשי המקצוע: אדם בן־טוביה, אלכסנדר ברש, מנחם גורן, מנחם דור, י"ח הופיין, יוסף הלר, יעקב ורמן, יהודה ל' ורנר, אמוץ זהבי, הנריך מנדלסון, לב פישלזון, אהרון שולוב.
נציגי האקדמיה: עלי איתן, אריה לייב פאיאנס, יהודה רצהבי, אברהם שלונסקי.
מזכירי הוועדה: עלי איתן, גדעון הנמןנורית רייך.

רשימות השמות

כל רשימות השמות פורסמו באתר מונחי האקדמיה (ראו כאן).

רשימות שפרסמה הוועדה הוותיקה (תשי"ח–תשמ"ט):

רשימות שפרסמה הוועדה שהחלה לפעול בשנת תשנ"ה:

עוד פרטים על עבודת הוועדה ראו בהקדמות לרשימות הנזכרות באתר מונחי האקדמיה (כאן).