סמליל מפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית

תשנ"ח (1998): יוצא לאור תקליטור "מאגרים"

יוצא לאור תקליטור "מאגרים", ובו מאגרי המילון ההיסטורי לתקופה שלמן המאה השנייה לפנה"ס ועד לרבע הראשון של המאה החמישית לסה"נ. מהדורה שנייה של התקליטור יוצאת לאור בשנת תשס"א (2001), ובה מורחב המאגר ונכללים בו טקסטים עד למחצית הראשונה של המאה האחת עשרה לסה"נ.

התקליטור מעמיד לרשות הציבור מאגר נתונים של כל היצירות המעובדות במפעל המילון ההיסטורי. תוכנת חיפוש ייחודית מאפשרת הפקת המובאות המבוקשות על פי השורש, הערך, צורות הערך, תצורה או צירופים שהערך נתון בהם. היא אף מאפשרת הצגת חיבור על פי שמו, שם מחברו, סוגו הספרותי או תאריכו.