הוקרת אונסק"ו לבן־יהודה

האספה הכללית השלושים וארבע של אונסק"ו (פריז 2008) הכירה באליעזר בן־יהודה כאישיות הראויה להוקרה בין־לאומית ולהנצחה בזכות פעולותיו להחייאת הלשון העברית בדיבור.

במלאת מאה וחמישים שנה להולדתו של אליעזר בן־יהודה הציגו האקדמיה ללשון העברית והוועד הישראלי לאונסק"ו את מועמדותו של בן־יהודה להיכלל במפעל המורשת של אונסק"ו להנצחת אישים שהרימו תרומה מיוחדת במינה לתרבות לחברה ולמדע.

ההצלחה חסרת התקדים של החייאת הדיבור העברי, שנקשרה יותר מכול בשמו של אליעזר בן־יהודה, הוצגה לאונסק"ו גם על רקע פעילות הארגון למען שימור לשונות אתניות־לאומיות הנתונות בסכנת הכחדה.

הכרה בין־לאומית זו בבן־יהודה היא גם הכרה בהישגים שהשיגה העברית למן חידושה בדיבור לפני כמאה ועשרים שנה ועד היום. בשנת תשס"ח – שנת השישים למדינת ישראל והשנה המאה וחמישים להולדת בן־יהודה – פעלה האקדמיה ללשון העברית בשיתוף משרד החינוך וגורמים אחרים בסימן ק"ן לבן־יהודה – כן לעברית כדי להבטיח את הישגי העברית ולבסס את מעמדה כלשון תרבות וכלשון המדינה.

לקריאה נוספת