מחי כפיים

נשאלנו איך נכון לשיר את שיר המשחק 'מחי מחי כפיים' כששרים אותו לבן ולא לבת. שאלה זו יוצאת מן ההנחה שהמילה מְחִי היא צורת ציווי בנקבה, ולכן כאשר שרים את השיר לילד יש לנקוט את צורת הזכר מְחָא.

תשובתנו היא כי המילה מְחִי בשיר זה איננה צורת ציווי, שכן במשמעות זו הצורה המתבקשת היא מַחֲאִי. המילה מְחִי היא שם פעולה (כמו בְּכִי, שְׁבִי) שפירושו 'הכאה'. מילה זו מקורה בתנ"ך (יחזקאל כו, ט) והיא מוכרת בלשון ימינו בצירופים דוגמת 'במחי יד', 'במחי קולמוס'. השורש מח"י הוא גלגול של השורש מח"א, והצירוף 'מחי כפיים' כמוהו כצירוף 'מחיאת כפיים'.

אין אפוא כל צורך לשנות את המילה על פי מינו של הפעוט.

הערה: זהות מחבר השיר 'מחי מחי כפיים' אינה ידועה. באתר של אקו"ם שיר זה מובא ברשימת השירים שמחבריהם עלומים והם נחשבים נחלת הכלל.