אַדְּרַבָּה

על המילה אדרבה (כיתוב)

אדרבה (או אדרבא) היא מילת קריאה שפירושה ‘הַהֶפֶךְ’, ‘ההפך הוא הנכון’.
המשמע המילולי הוא ‘על מה שגדול [ממנו]’ – אולי כביכול היה הדבר הקטן למטה, ועתה התהפך הכיוון והוא עלה מעל הגדול ממנו. כלומר מה שחשבת בתחילה אינו נכון, אלא הפכו נכון.

שימוש זה נפוץ כאשר בחלק הראשון של המשפט נאמר דבר בשלילה, כגון “שוטה שבעולם, לא לרעתך חלילה נתכונו בזה, אדרבה טובתך אנו רוצים” (עגנון).

בעת החדשה נוספה למילה ‘אדרבה’ המשמעות ‘יתרה מזו’, ‘זאת ועוד’. למשל: “כן, זה בסדר שתתקשרי אליה. אדרבה, היא אפילו תשמח”.