לקובץ PDF

אקדם - גיליון 49

אקדם 49

תשע"ד - 2013

תוכן העניינים

  • המהלכים להקמת הקריה החדשה והמוזאון ללשון העברית, עמ' 1
  • מושב האקדמיה בקונגרס למדעי היהדות, עמ' 1
  • לזכר ההולכים: גדעון גולדנברג, זאב בן־חיים, בנימין לפלר, עמ' 1
  • פרופ' זאב בן־חיים ז"ל מאת משה בר־אשר, עמ' 2
  • ניגונה של לשון מאת חיים סבתו, עמ' 4
  • אל תמחול את היונה – עיון במגילה ארמית מקומראן מאת חנן אריאל ואלכסיי (אליהו) יודיצקי, עמ' 6
  • תעודה: כתיבת עברית באותיות לטיניות (מכתבו של הילד יהודה וקטע מן ההקדמה לספר Avi מאת איתמר בן אב"י), עמ' 8