העברית כלשון שמית חיה

הלשון העברית בהתפתחותה ובהתחדשותה, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ירושלים תשנ"ו, עמ' 190-148

לקריאת המאמר

המאמר מתפרסם באדיבות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.