תמונה של פרופ' אברהם הולץ

בחירות באקדמיה (תשע"ג, 2013)

בבחירות לנשיאות האקדמיה שנערכו בישיבת המליאה של האקדמיה ביום כ"ה בסיוון תשע"ג, 3 ביוני 2013, נבחר פרופ' משה בר־אשר לכהונה נוספת כנשיא האקדמיה, ופרופ' אהרן ממן נבחר לכהונה שנייה כסגן הנשיא.

עוד בחרה המליאה חברים חדשים לאקדמיה: לחברים יועצים נבחרו אבנר הולצמןיהודית הנשקה ומלכה זמלי.
פרופ' אבנר הולצמן הוא חוקר הספרות העברית החדשה, וכתב מחקרים חשובים על יצירותיהם של ברדיצ'בסקי ושל ביאליק.
ד"ר יהודית הנשקה היא חוקרת לשון חז"ל, העברית החדשה בפריפריה ולשונות היהודים.
מלכה זמלי הייתה חברת המזכירות המדעית של האקדמיה עשרות שנים עד פרישתה לגמלאות לאחרונה, הרימה תרומות חשובות במינוח ועשתה הרבה בשירות הציבור.

פרופ' סיריל אסלנוב ופרופ' דוד רוזנטל, שהיו חברים יועצים, נבחרו לחברים מלאים.

פרופ' אברהם הולץ (בתמונה), איש ניו־יורק וירושלים, חוקר יצירת עגנון, נבחר לחבר כבוד.