כריכת הספר פרקי עיון בעברית החדשה

על העשייה בלשון העברית בזמן החדש

פרקי עיון בעברית החדשה ובעשייה בה (תשע"ב), עמ' 93–120

לקריאת המאמר

"כבר בדור הראשון לדיבור העברי התחיל עיסוק גם בדקדוק העברית המתחיה. תחילה היה זה עיסוק נורמטיבי שבא לכוון את התפתחותה ואת הסתגלותה לעולם החדש ולחיים החדשים, לפי שלשון המקורות לא נתנה להם מענה שלם…"