צילום של גלילור

מילים חדשות בשימוש כללי: מעמת (דיבייט) וגלילור (קליידוסקופ) (תשע"ב, 2012)

בישיבת מליאת האקדמיה שהייתה בי"א באדר תשע"ב (5 במארס 2012) נקבעו שתי מילים חדשות בשימוש כללי: מַעֲמָת (דיבייט) וגְּלִילוֹר (קליידוסקופ).

מעמת הוא תחרות מאורגנת של ויכוחים במוסדות חינוך וכדומה שמטרתה לפתח מיומנויות של רטוריקה. המילה מַעֲמָת נוצרה בזיקה למילה 'עימות' המשמשת בין השאר לוויכוח מונחה בין מועמדים המשודר בטלוויזיה לפני בחירות. את המשתתפים ב'מעמת' אפשר לכנות 'מתעמתים'. הצעות אחרות שעלו בדיוני הוועדה למילים בשימוש כללי: קְרַב־שִׂיחַמִנְצָח.

גלילור הוא מכשיר בצורת גליל שבו שברי זכוכית או פיסות נייר צבעוניות משתקפים אל מול האור במערכת של מראות ויוצרים שפע צורות סימטריות בשלל צבעים. עם סיבוב הגליל נוצרות צורות חדשות. המונח גלילור (גליל+אור) נבחר מן ההצעות שהציעו גולשים באתר האקדמיה. הצעות אחרות שעלו בדיונים המוקדמים בוועדה: סַסְגֹּנֶת, מִקְסֶמֶת, מַרְהֶבֶת, סַבְגּוֹן וסְבִיגוֹן.

עוד החליטה האקדמיה שלא לחדש מונח לכלי המשמש לליבוי אש בגחלי המַצלה (מנגל), אלא לאמץ את המילה המשמשת נַפְנַף, ולהעיר כי הגייתה התקנית במלרע, בדומה למילה צַמְצַם.