ד"ר עפרה תירוש־בקר – כלת הפרס לשנת תשע"א

נימוקי ועדת הפרס

פרס האקדמיה ללשון העברית על שם מישל ורוברט אסרף לשנת תשע"א מוענק השנה בתחום חקר הזיקה של לשונות היהודים לעברית. הוא מוענק לד"ר עפרה תירוש־בקר, מרצה בכירה בחוג ללשון העברית וללשונות היהודים באוניברסיטה העברית, על הישגיה בתחום הזה. עבודותיה על מסורות לשון חכמים שבכתבי יד הכתובים ערבית בידי קראים בחיבורה הגדול העומד לראות אור בקרוב הן הישג רב ערך. גם מחקריה על הערבית של יהודי אלג'יריה וראש לכולם מפעלו המקיף של הרב יוסף גנאסיה הם עבודה בלשנית מצוינת. ד"ר תירוש-בקר היא המנהלת של המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם זה שנים אחדות, והיא המתאמת של פעילותו המדעית מאז יסודו בהתמדה ובכישרון. היא כתבה שורת מחקרים מצוינת על הרכיב העברי בלשון הערבית של הקראים ועל הרכיב העברי בערבית של יהודי אלג'יריה. גם בהרצאותיה בכינוסים מדעיים ובארגון הכינוסים על לשונות היהודים וגם בשיעוריה בתחומים האלה הרימה תרומות חשובות.

לאור כל הנאמר לעיל מצאנו אותה ראויה מאוד לקבל את פרס אסרף בשנה זו.

בירושלים באחד באדר שני תשע"א (7 במַרס 2011)

חברי ועדת הפרס: יעקב בן־טולילה, קציעה כ"ץ (יו"ר), שמואל פסברג


צילום: דורון רובינשטיין