כנסו או היכנסו?

hikansuבאתרים רבים במרשתת רבים משתמשים במילה "כנסו" כדי לעודד גולשים להיכנס לאתר. נשאלנו אם השימוש הזה תקני.

תשובתנו היא שבהקשר זה נכון לומר היכנסו ולא "כנסו".

כַּנְּסוּ היא צורת ציווי של הפועל כִּנֵּס (בלי ניקוד: כינס) בבניין פיעל, בדיוק כפי שבַּקְּרוּ היא צורת ציווי של הפועל בִּקֵּר. לְכַנֵּס משמעו לקבּץ, לזַמן יחד, לרכז, כמו "וקָרֵב פְּזוּרֵינוּ מִבֵּין הַגּוֹיִם, וּנְפוּצוֹתֵינוּ כַּנֵּס מִיַּרְכְּתֵי אָרֶץ" (מן התפילה). אם כן 'כנסו' פירושו 'קַבְּצוּ', 'אִספוּ'.

ואולם כאשר רוצים להזמין גולשים להיכנס לאתר במרשתת מתכוונים לפועל בבניין נפעל: נִכְנַס, לְהִכָּנֵס (בלי ניקוד: להיכנס), וצורת הציווי היא הִכָּנְסוּ, ובלי ניקוד: היכנסו. כדי להשתכנע שזו הצורה המתאימה נוכל להשוותה לפעלים אחרים: היזהרו (מן להיזהר), הימנעו (מן להימנע) הישמעוּ (מן להישמע).

ומי שמעדיף צורה שגורה ומצויה בלשון הדיבור, יוכל לנקוט את צורת העתיד תיכנסו.