יַחְדָּה ונֶגְדָּה (מרחשוון תשע"ב, אוקטובר 2011)

ביום פתיחת כנס החורף של הכנסת פנתה האקדמיה ליושב ראש הכנסת מר ראובן ריבלין בבקשה לאמץ את המילים יַחְדָּה (קואליציה) ונֶגְדָּה (אופוזיציה).

מנכ"לית האקדמיה כתבה למר ריבלין כי המילים יַחְדָּה ונֶגְדָּה מצטרפות – גם אם באיחור רב – לאחיותיהן העבריות ממשלהכנסתסיעהמפלגה, וכי בכוחו לקדם את היקלטותן בציבור ובדיבור.

ראו עוד

מכתבו של יושב־ראש הכנסת מר ראובן ריבלין למנכ"לית האקדמיה (ט' במרחשוון תשע"ב, 6 בנובמבר).
דיון במליאת האקדמיה, ישיבה רפה – התשס"ו (28 בנובמבר 2005).