בריאות

דָּאֶבֶת – fibromyalgia
מחלה או מצב המאופיינים בכאבים, בהפרעות בתפקוד ועוד. בדיקות הדם של החולה בדאבת תקינות בדרך כלל, ואינן מצביעות על מחלה, ואולם הכאבים והפרעות התפקודיות הם שמציינים את מחלתו.


טַבְלִיָּה – tablet
"כדור" שטוח המיועד בדרך כלל לבליעה.


טַבְלִיָּה תְּסִיסָה – effervescent tablet
טבלייה שתוססת במים. דרך נטילת הטבלייה היא שתיית המים שהטבלייה הותססה בהם.


טַבְלִיַּת מְצִיצָה – lozenge
טבלייה שהיא סוכריית מציצה. נפוץ השימוש בטבליות מציצה להקלת כאבי גרון.


טַבְלִיַּת לְעִיסָה – chewable tablet
טבלייה הניטלת בלעיסה.


כְּמוּסָה – capsule
קפסולה; תרופה עשויה אבקה או נוזל ונתונה בתוך בתי גְּלָדִין (ג'לטין).


לוּחִית תְּרוּפוֹת – blister packing
לוח קטן ובו ארוזות טבליות – כל אחת בנפרד – בתוך כיפת פלסטיק או בתוך מעטה אחר.


סוֹדְרַן תְּרוּפוֹת – pillbox organizer
קופסה אישית לתרופות המחולקת לתאים לפי שעות, ימים, שבועות ועוד. סודרן התרופות משמש בעיקר אנשים הצורכים כמה תרופות במועדים קבועים לאורך זמן.
להרחבה: מילים בשימוש כללי משנת תשס"ט–תש"ע


קַפְּלִיָּה – caplet
טבלייה שצורתה מוארכת – לבליעה קלה.