הַסְפָּקָה או אַסְפָּקָה

שם הפעולה של הפועל סִפק (סחורה או שירותים וכדומה) גזור מבניין הפעיל: הַסְפָּקָה. לצד צורה זו בה"א נפוצה הצורה באל"ף: אַסְפָּקָה. נראה שהיה ניסיון להבדיל בין שני גוֹני משמעות: 'הספקה' – פעולתו של הסַפָּק; 'אספקה' – הציוד או השירות שסופק. כך עולה מן ההגדרות המובאות במילון אבן־שושן למהדורותיו (החל בשנות החמישים של המאה העשרים). כיום רווחת הצורה באל"ף לשני המשמעים, כגון 'אספקת מים לחקלאות', 'העברת אספקה'.

המילונים המקצועיים של ועד הלשון ושל האקדמיה ללשון משקפים עמדות שונות: ברבים מועדפת הצורה בה"א, מקצתם מביאים את שתי הצורות זו לצד זו, ואחד מהם מציע את ההבחנה שתוארה לעיל.

בישיבת מליאת האקדמיה בשנת תש"ע (2010) הוחלט שבמונחי האקדמיה יבואו המילים בלי הבדל משמעות.