איור של גנן משקה םרחים והכיתוב: גנן בגן הילדים

גנן בגן הילדים

צורת הזכר של גַּנֶּנֶת היא גַּנָּן, בדיוק כפי שצורות הזכר המקבילות לנַהֶגֶת, תַּיֶּרֶת, הן נַהָג, תַּיָּר, ולהבדיל: גַּנֶּבֶת ו־גַּנָּב.

עם ההתפתחות החברתית שהביאה גברים לעבודה בגן הילדים הגיעו אל האקדמיה פניות לאשר את שם בעל המקצוע "גַּנֵּן" (או "גָּנֵן"). לדברי הפונים, כפי שנוצרה הבחנה בין גַּנֶּנֶת (אישה העובדת בגן ילדים) ובין גַּנָּנִית (אישה העובדת בגן של צמחים), נחוצה הבחנה בין בעלי המקצוע הגברים.

אומנם שתי צורות נקבה יכולות להיגזר משמות במשקל פַּעָל: גַּנֶּנֶת (כמו חַשֶּׁבֶת, מן חַשָּׁב), גַּנָּנִית (כמו סַפָּרִית, מן סַפָּר). ואולם צורת הזכר אחת היא: גַּנָּן. הצורה "גַּנֵּן" (או "גָּנֵן") נוצרה בתהליך המכונה בפי הבלשנים "גזירה לאחור" מן גַּנֶּנֶת, ויסודה בטעות.

הוחלט אפוא מפורשות: גַּנַּן ילדים ובקיצור גַּנָּן. את הצירוף המלא אפשר לנקוט כאשר יש צורך להבחין בין שני סוגי הגננוּת.

התופעה של מילים המשמשות לשתי משמעויות היא תופעה מוכרת, ובדרך כלל ההקשר מסייע להבחין במשמעות המתאימה. למילה גן עצמה כמה משמעויות.