לקובץ PDF

אקדם - גיליון 26

אקדם 26

תשס"ד - 2004

תוכן העניינים

  • התכנסות בבית נשיא המדינה לציון יובל לאקדמיה ללשון, עמ' 1
  • החלטות בדקדוק – דרמתי או דרמטי מאת רונית גדיש, עמ' 2
    כתיב שמות תואר לועזיים: ארומטי/ארומתי, דרמטי/דרמתי, סיסטמטי/סיסטמתי, סכמטי/סכמתי, פרדוקסלי/פרדוקסי ועוד 
  • מי מכיר? מי יודע? מאת סמדר ברק (מכון מזי"א), עמ' 2
  • מנשיא העדה לנשיא המדינה מאת רונית גדיש, עמ' 3
  • מדברי נשיא המדינה לאקדמיה ביובלה, עמ' 3
  • מִמִּדְבַּר שִׂין – על הסמ"ך הנכתבת בשי"ן מאת אמנון שפירא, עמ' 6
  • יובל לאקדמיה – אירועים, עמ' 8