על האתר

צוות האתר

עורך התוכן: תליק כרמון

מפעיל האתר: דימה פבלנקו

 

תכנון האתר וניהול ההקמה: דורית לרר

צוות ההקמה במדור המחשוב: מיכאל אנקין

תצלומים: ברוך גיאן, הללי אלעזר, זק קאסוטו (חדר בן-יהודה)

איורים באתר: אניטה קרפל, נועם ברגר, יובל סלינגר, דן אזולאי, טל מור, דינה שר־רהט

 

 

כל הזכויות שמורות לאקדמיה ללשון העברית.