בעלי תפקידים

הנשיאות והמנהלה

היחידה המנהלית

 • החשב – ראובן גרוס (דוא"ל)
 • ראשת מרכז ההדרכה – יפעת זילברמן (דוא"ל)
 • מרכזת משאבי אנוש – אורלי בירון (דוא"ל)
 • הממונה על פיתוח המשאבים – שרית הראל מימראן (דוא"ל)
 • מנהל הכספים – דני משה
 • מזכירת האקדמיה – סיגל נתן (דוא"ל)
 • מרכזת מכירת הפרסומים – אתי משלי (דוא"ל)

עורכי הפרסומים

 • עורך לשוננו – פרופ' אהרן ממן
 • מזכיר מערכת לשוננו – פרופ' יוסף עופר
 • עורך העברית (לשוננו לעם) – ד"ר אריאל שוה (דוא"ל)
 • עורך אקדם – ד"ר יעקב עציון
 • עורך למד לשונך – דניאל שטרית
 • עורך זיכרונות האקדמיה – ד"ר ברק דן

מפעל המילון ההיסטורי

 • עורך המילון – פרופ' חיים א' כהן
 • עורך משנה – פרופ' שמואל פסברג (דוא"ל)
 • מרכזת מפעל המילון ההיסטורי – איילת הראל (דוא"ל)
 • המדור לספרות העתיקה – ד"ר אלכסיי יודיצקי (דוא"ל)
 • המדור לספרות הגאונים – ד"ר יחיאל קארה (דוא"ל)
 • המדור לספרות התרגומים מערבית – ד"ר אמיר געש (דוא"ל)
 • המדור לספרות הרבנית – ד"ר אריאל שוה (דוא"ל)
 • המדור לספרות העת החדשה – דורון רובינשטיין (דוא"ל)

המזכירות המדעיתייעוץ הלשון בתקשורת ומערך ההשתלמויות

 • המזכירה המדעית – רונית גדיש (דוא"ל)
 • עורכת התוכן המדעי באתר האקדמיה – תמר קציר
 • עורכת אתר מונחי האקדמיה – ד"ר טובה שטראוס שרברין
 • יועצי הלשון מטעם האקדמיה בתאגיד השידור הישראלי –
  רות אלמגור־רמון, ד"ר סמדר כהן, עינת חורין, נעה שחם
 • המרכזת האקדמית של מערך ההשתלמויות – ד"ר אורלי אלבק (דוא"ל)

מערכות המידע, קשרי קהל ומרשתת וההוצאה לאור

 • ראש מדור המחשוב – נמרוד פורהנג (דוא"ל)
 • ראש מדור ההוצאה לאור – ליזה מוהר (דוא"ל)
 • ראש מדור קשרי קהל – תליק כרמון (דוא"ל)