ידידים ותורמים

יום העברית תש"ף

כבר יותר משישים שנה האקדמיה ללשון העברית שוכנת בגבעת רם בירושלים. פה היא מעמידה את מפעליה בחקר הלשון העברית ובמינוח העברי, וממלאת תפקיד חשוב בקשר עם ציבור רחב המתעניין בעבודתה – במחקריה ובקביעותיה, ובמה שקשור לעברית בת זמננו ולשאלות של לשון וחברה.

בעזרתם הפעילה של ידידי האקדמיה ללשון העברית והתורמים לה מבקשת האקדמיה להשיג את התמיכה הציבורית והחומרית הדרושה לה כדי למלא את צרכיה ולהגשים את תוכניותיה – להתחדשות, להרחבת הפעילות הציבורית והעמקתה, להעמדת אוצרות השפה העברית לרשות הכלל בכלים משוכללים עבור קהלים רחבים ומגוונים בארץ ומחוץ לה – תלמידים, מורים, חוקרים, וכל מי שעניין לו בעברית ובתרבות העברית.